Fissionen

I december 2016 beslöt Sollentuna kommunfullmäktige om en delning av AB Sollentuna­hem. Samtidigt beslutades att cirka 2 000 lägenheter ska säljas och att 1 500 nya ska byggas.

Bakgrunden till försäljningen är att kommunen växer. Då behövs nya bostäder men även investeringar i skolor, förskolor och andra verksamhetsfastigheter.

Den 22 maj 2017 tog Sollentunahems styrelse beslut om vilka fastigheter som ska säljas.

De kommande försäljningarna betyder inte att de nuvarande hyresgästerna kommer att tvingas flytta eller köpa sina bostäder. Fastigheterna kommer att säljas som hyresrätter till ägare med långsiktiga planer kring förvaltningen av fastigheterna och området. Berörda fastigheter delas upp i tre olika bolag som säljs i omgångar. Bolagen heter Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastigheter 3 AB. Målet är att de bolagen ska vara sålda senast år 2023.

Fram till dess kommer Sollentunahem att förvalta fastigheterna precis som tidigare. I frågeforum här på webben har vi samlat frågor och svar med mer detaljerad information om hur det kommer att fungera.

Verksamhetsfastigheterna, bland annat Turebergshuset och Aniarahuset, har övergått till Sollentunahems systerbolag Sollentuna Kommunfastigheter AB.

Den 11 maj 2018 registrerade Bolagsverket tingsrättens tillstånd för Sollentunahem att genomföra delningsplanen. Därefter hade bolaget två månader på sig att genomföra delningen/fissionen av Sollentunahem till fem nya bolag.

Den 22 augusti 2018 fick vi Bolagsverkets besked om att fissionen är genomförd.

Vi som jobbar på Sollentunahem svarar gärna på dina frågor. Du når oss via mejl: Kontakta vår kundtjänst och telefon 08-626 08 00.

FAQ - Frågor och svar

När kommer delningen/fissionen att genomföras?

Varför ska vissa av Sollentuna­hems lägenheter säljas?

Vem har bestämt att det är så här det ska göras?

Vem beslutar vilka fastigheter som ska säljas?

Vilka fastigheter ska säljas?

När kommer överföringen av fastigheterna till de nya bolagen att ske?

När kommer fastigheterna att säljas?

Till vem säljs fastigheterna?

Ska fastigheterna fortfarande vara hyresfastigheter?

Hur har ni valt ut fastigheterna?

Kommer kommersiella fastig­heter (verksamhetsfastigheter) också att säljas?

Kommer hyresgästerna att bli uppsagda när fastigheterna säljs till andra hyresvärdar?

Kommer hyran höjas i samband med försäljningen?

Hur sköter ni fastigheterna under tiden fram till försälj­ning?

Hur blir det med reparationer i hus som ska säljas?

Vad händer med underhåll i min bostad innan den säljs?

Kommer det att bli stambyte om huset ska säljas?

Kommer personalen i Sollentu­nahem att få vara kvar?

Får jag ha kvar min fastighets­värd i området?

Vad händer om jag bor i ett hus som ska fortsätta att ägas av Sollen­tunahem, men har parke­ring och/eller förråd i ett hus som ska övergå till något av de andra bolagen?

Kommer ni att ha bostadskön kvar?

Får jag behålla min kötid om jag hamnar hos ny ägare?

Jag vill bo kvar i Sollentunahem – kan jag byta till en lägenhet som inte ska säljas?

Kommer Sollentunahem att klara att bygga 1 500 nya lägen­heter till och med år 2024?

Varför ombildas inte hyres­rätterna till bostadsrätter istället?

Kan bostadsrättsombildningar göras nu?

Hur blir det med oss som redan bildat bostadsrättsförening?

Kommer det att finnas resurser för att jobba med social hållbar­het?