Överlåtelse av kommersiell lokal

Vill du överlåta din kommersiella lokal?

Då måste du bland annat ha hyrt lokalen i minst tre år. Läs här om de förutsättningar som gäller: Klicka för att öppna pdf.

Här finns en blankett för att ansöka om överlåtelse. Blanketten ska undertecknas både av den nuvarande hyresgästen och av den som önskar överta lokalkontraktet.

Den undertecknade blanketten sänds till:

Sollentunahem
Kommersiella lokaler
Box 6059
192 06  Sollentuna