Radonåtgärder i lägenheter och lokaler

Lägesrapport för lägenheter

Sollentunahem har gjort mätningar i ett visst antal lägenheter (enligt Miljöförvaltningens anvisningar). För lägenheter där det funnits förhöjda värden, har åtgärder genomförts med ny efterföljande mätning.

Insamling av radondosor/mätare för dessa lägenheter kommer att ske till och med den 3 maj. Information har skickats ut till berörda hyresgäster.

För eventuella frågor går det bra att kontakta Joachim Berg på Sollentunasotarn på telefon 070-536 99 01 som utför detta. Entreprenören bär synlig legitimation och ska alltid kunna legitimera sig.

Det går också bra att kontakta Sollentunahems tekniska förvaltare Johan Larsson på telefon 070-852 02 00 om du har frågor.

Lägesrapport för lokaler

Sollentunahem undersöker radonhalter i lokaler utifrån ett fastighetsägaransvar. Tidigare mätningar har gjorts med efterföljande fastighetsåtgärder för lokaler med förhöjda värden. Under perioden april-maj arbetar vi med uppföljning och stickprovskontroller på plats. Berörda lokalinnehavare har fått information från oss.

För eventuella frågor går det bra att kontakta entreprenören Jonas Krylborn på Hemkomfort, telefon 070-878 65 65. Entreprenören bär synlig legitimation och ska alltid kunna legitimera sig.

Har du frågor kan du kontakta Sollentunahems tekniska förvaltare Johan Larsson på telefon 070-852 02 00.