Samverkan mot brott

För en trygg boendemiljö

Sollentunahem stödjer även initiativ som t.ex. Grannsamverkan och Huskurage. Dessa organisationer bidrar till att hyresgästerna i en trappuppgång eller ett område får en bättre gemenskap och en trivsam boendemiljö där olika typer av brott kan förhindras.

Sollentunahem har tidigare tagit initiativ till att erbjuda hyresgäster möjlighet till Grannsamverkan och kommer att fortsätta bjuda in för att uppmuntra det. Syftet att förhindra olika typer av brott i närområdet är också något som Huskurage arbetar för, vilket är något som Sollentunahem vill stödja.

För dig som vill veta mer om grannsamverkan kontakta trygg@sollentunahem.se
Mer information finns även på Grannsamverkan och Huskurage

Registrering av händelser

För att på ett effektivare sätt kunna förebygga brott och andra otrygghetsskapande händelser arbetar Sollentunahem systematiskt i samverkan bland annat med polisen, Brandkåren Attunda och Sollentuna kommun, med att kartlägga var och när brott och andra otrygghetsskapande händelser sker i kommunen.

Embrace är det verktyg som används för att rapportera in händelser och spara informationen.

Här kan du läsa mer om systemet för registrering, Embrace.
Här kan du läsa mer om hur Sollentunahem behandlar personuppgifter.