Sollentuna Kommunfastigheter övertar ansvaret för 15 fastigheter

Nya ansvarsområden för Sollentuna Kommunfastigheter

Sollentuna Kommunfastigheter kommer fr.o.m den 1 april att överta ansvaret för följande 15 fastigheter:

 • Centrum 2 och 11 (Turebergshuset, Turebergs torg 1 och Bibliotekshuset, Aniaraplatsen 2)
 • Nattvakten 2 (Vespergränd 29-31)
 • Norrviken 2:13 (Norrgården, Johan Berndes väg 5)
 • Ritsalen 2 (Gillbogården, Gillbostråket 8)
 • Huvan 16 (Åkerbo, Åkervägen 3)
 • Hållplatsen 8 (Lenalundsgården, Stupvägen 3)
 • Ekipaget 1 (Edsbergs äldreboende, Ribbings väg 28)
 • Ekvatorn 6 (Bikupan förskola, Drevkarlsstigen 5)
 • Eliten 2 (Ribbings backe, Ribbings väg 85-87)
 • Sjömannen 9 (Gransångarevägen 9A)
 • Cirkusplatsen (Aniaraplatsen parkering)

I följande fastigheter kommer Sollentunahem fortfarande att förvalta lägenheter och garage:

 • Terrinen 1 (Bygdevägen 11, Engelbrekts väg 3-7, Tingsvägen 2)
 • Torget 1 (Allfarvägen 1-5, Bygdevägen 3-5, Sollentunavägen 167, 171, 175, 179, 181 och 185)
 • Spaden 1 (Minervavägen 6-8, Sänkhagsvägen 7)

Felanmälningar

Övergripande frågor gällande dessa fastigheter hänvisar vi i första hand till kommunens tekniska förvaltare Christer Henstad, tel 08-579 232 95, e-post christer.henstad@sollentunakommunfastigheter.se eller fastighetschef Reine Jonsson, tel 08-579 215 75, e-post reine.jonsson@sollentunakommunfastigheter.se.

Frågor och felanmälningar för bostadslägenheter eller garage i fastigheterna Terrinen 1, Torget 1 eller Spaden 1, tas emot som vanligt av Sollentunahem.

Förvaltningsorganisationen/Fastighetsvärdar

I samband med förändringarna sker det också en förändring i Sollentunahems förvaltningsorganisation, som bildar två förvaltningsområden för bostäder och ett förvaltningsområde för lokaler. Se lista med våra nya områden och kontaktuppgifter till fastighetsvärdar i respektive område.

Information om fastighetsvärdar

Inom kort kommer nya informationslappar med kontakt till fastighetsvärdar att sättas upp i varje port.

Vi ber om förståelse för om ovanstående förändringar kan orsaka viss fördröjning i felanmälan.