Sopsortering

Så här sorterar du dina sopor

Ett viktigt steg i Sollentunahems miljöarbete är att införa fastighetsnära sopsortering i de olika bostadsområdena. Detta är infört i flertalet av våra bostadsområden och kommer att införas i samtliga områden.

Den fastighetsnära sopsorteringen innebär att hyresgästen ska kunna slänga sina sorterade sopor i närheten av sin bostad. Förpackningar sorteras och slängs för sig och går till återvinning. På så sätt sparas miljön.

Sollentunahem ställer också i ordning särskilda elavfallsrum, där du kan slänga el-avfall (i princip allt som har en elsladd eller batterier).

Soporna sorteras på följande sätt:

  • Matavafall (matrester, kaffefilter, hushållspapper etc.)
  • Glas (färgat och ofärgat)
  • Pappersförpackningar (mjölkkartoner, flingpaket, wellpapp etc.)
  • Plastförpackningar (både hårda och mjuka förpackningar, schampoflaskor, margarinlådor etc.)
  • Metallförpackningar (konservburkar, metallock etc.)
  • Tidningar
  • Hushållsavfall
  • Grovsopor (kasserade möbler, trasiga cyklar etc.)

Miljöfarligt avfall (färgrester, lösningsmedel, tv-apparater, bilbatterier etc.) ska du lämna till en miljöstation, t.ex. hos vissa bensinstationer eller på en återvinningscentral som exempelvis Hagby i Täby eller i Smedby i Upplands Väsby. Mediciner och kvicksilvertermometrar lämnas in på apoteket.

 

Öppna Sopsorteringsguide

Se informationsfilm om matavfall

Grovsoprum finns inte i Turebergs allé, Centrum park norra och södra, Terrinen samt Topplocket. Vi hänvisar till närmaste återvinningscentral.