Styrelse

Sollentunahems styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta. Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige för perioden 1 januari 2019 intill årsstämman 2020.

Styrelseledamöter

 

 

 

Ordförande
Maria Stockhaus
Kontakta Maria Stockhaus (e-post)

1:e vice ordförande
Hanna Clerkestam
Kontakta Hanna Clerkestam (e-post)

2:e vice ordförande
Katarina Roa Godoy

     
Seppo Karmitsa
Kontakta Seppo Karmitsa (e-post)

Mi Irveland

Tahir Qureshi
Kontakta Tahir Qureshi (e-post)

     

Suppleanter

   
Tomas Franzén Björn Dellås Anders B Lundberg
     
   
Vakant Tommy Smedberg Vakant