Styrelse

Sollentunahems styrelse består av sex ledamöter och sex suppleanter som är politiskt tillsatta. Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige för perioden 1 januari 2019 intill årsstämman 2020.

Styrelseledamöter

 

 

Ordförande
Maria Stockhaus
Kontakta Maria Stockhaus (e-post)

1:e vice ordförande
Hanna Clerkestam
Kontakta Hanna Clerkestam (e-post)

2:e vice ordförande
Katarina Roa Godoy
Kontakta Katarina Roa Godoy (e-post)

     
Seppo Karmitsa
Kontakta Seppo Karmitsa (e-post)

Mi Irveland
Kontakta Mi Irveland (e-post)

Tahir Qureshi
Kontakta Tahir Qureshi (e-post)

     

Suppleanter

   
Tomas Franzén
Kontakta Tomas Franzén (e-post)
Björn Dellås
Kontakta Björn Dellås (e-post)
Anders B Lundberg
Kontakta Anders B Lundberg (e-post)
     

Bengt Wånggren
Kontakta Bengt Wånggren (e-post)

Tommy Smedberg
Kontakta Tommy Smedberg (e-post)

Per Wångstedt
Kontakta Per Wångstedt (e-post)