Styrelse

Sollentunahems styrelse består av fyra ledamöter och fyra suppleanter som är politiskt tillsatta. Styrelsen har utsetts av kommunfullmäktige för perioden från årsstämman 2016 intill ordinarie årsstämma 2017.

Styrelseledamöter

 

 

 

Ordförande
Maria Stockhaus
Kontakta Maria Stockhaus (e-post)

1:e vice ordförande
Hanna Clerkestam
Kontakta Hanna Clerkestam (e-post)

2:e vice ordförande
Julia Mäkitalo Blent
Kontakta Julia Mäkitalo Blent (e-post)

     
   
Seppo Karmitsa
Kontakta Seppo Karmitsa (e-post)

 

 

     

Suppleanter

   
   
Folke Anger
Kontakta Folke Anger (e-post)
Ulf Zettervall
Kontakta Ulf Zettervall (e-post)
Kjell Ericson
Kontakta Kjell Ericson (e-post)
     
     
Tahir Qureshi (från 2016-06-20)
Kontakta Tahir Qureshi (e-post)