Tack för alla svar!

Resultat av årets kundundersökning

Resultatet för alla frågor i 2017 års kundundersökning, totalt och på områdesnivå, går nu att följa via länken tycktill.sollentunahem.se. Ett stort tack till alla er som har bidragit med svar!

Vad händer nu?

Sollentunahem kommer nu att analysera, prioritera och bearbeta resultatet för att planera vilka åtgärder vi ska göra under det kommande året i våra olika områden, så att vi kan arbeta in det i vår årsplanering för 2018.

Vi kommer också att ta upp resultaten under de bostadsmöten som hålls tillsammans med Hyresgästföreningen under hösten, dit alla (oavsett medlemskap) är välkomna. Mötena är bra tillfällen för information, återkoppling och inte minst inflytande över ditt boende!