Våra områden

Sollentunahem förvaltar cirka 5 740 hyreslägenheter inom Sollentuna kommun. Klicka i menyn till vänster för att läsa mer om våra bostadsområden och vad de erbjuder.

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun är cirka
5 400 hektar stor och här bor ungefär 70 000 invånare. Kommunen är starkt präglad av trafikleder och bebyggelse. E4:an och järnvägen löper tvärs igenom hela kommunen från norr till söder. Men Sollentuna är också en kommun med stora naturområden. Här finns Järvafältets naturreservat som utgör den västra delen av Sollentuna. Järvafältet är ett tätortsnära levande jordbrukslandskap med stora värden för friluftslivet.