Värme och ventilation

Vad gäller för värme hos Sollentunahem? Vad gäller för ventilation? Vad gäller vid kontroll av inomhustemperaturen? Hur fungerar de olika ventilationssystemen? Vad bör man tänka på när man vädrar i lägenheten? Svaren hittar du i våra faktablad samt "Råd och tips" nedan.

 

 

 

  

   

  

    

Värme bostäder
faktablad 

 

 

 Värme bostäder
råd och tips

 

 Ventilation
faktablad

 

 

 

  

 Frånluftsventilation råd och tips

 

 Självdragsventilation
råd och tips

 

 Till- och frånlufts-
ventilation
råd och tips