Vårt erbjudande

Sollentunahems huvudverksamhet är att inom Sollentuna bidra till ett bättre samhälle genom att skapa, hyra ut och långsiktigt förvalta attraktiva boendemiljöer för alla.

Våra kunder är befintliga bostads- och lokalhyresgäster samt andra som vill och kan hyra hos oss.

Vår vision är Vi gör var dag bättre.

Våra värdeord är affärsmässighet, omtanke och engagemang.

Vi erbjuder

  • Prisvärt boende i välskötta fastigheter och trygga bostadsområden
  • Inflytande vad gäller lägenhetens standard och boendemiljö inom givna ramar
  • Lokaler som komplement till våra bostadsområden