Vi stödjer

Bostadsförsörjning är grundbulten i allmännyttans samhällsansvar där vi har en väsentlig roll. Bostadsbristen är stor runt om i Sverige och vi tar vårt ansvar för att bidra till fler bostäder. Läs gärna mer under fliken Nyproduktion och förnyelse.

Bostäder, den byggda miljön och vad området mellan bostäderna erbjuder påverkar också människors vardag, livschanser och möjligheter att mötas och utvecklas.