Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Brand- eller vattenskada i din lägenhet

Skydda dig mot brand

Läs denna guide om hur du skyddar dig mot brand (pdf) 

Källa: Sveriges Allmännytta

Vad täcker din hemförsäkring?

Om du drabbats av en skada i din lägenhet kan du få ersättning från din hemförsäkring, både för skador på lös egendom och för merkostnader om du till exempel behöver annat boende under tiden lägenheten repareras.

Anmälan

Om du drabbas av en skada måste du anmäla det till din hyresvärd. Detta är du skyldig att göra enligt hyreslagen.

Försyn

Om vi behöver ytterligare information kommer du bli kontaktad av din kvar­tersvärd. Innan besiktningen och inför reparationen bör du plocka undan i den mån det går, för att göra det lättare att överblicka och åtgärda skadan.

Besiktning

Sollentunahem eller anlitad entreprenör besiktigar skadan.

Reparation

Entreprenörer med gällande ramavtal startar reparationen. Du bör förbereda dig på att vissa reparationer kan ta lång tid. Orsakerna kan vara många till att det kan uppstå en vatten- eller brandskada. Det kan vara en otät vattenledning, en trasig toalett eller ett läckande tätskikt i badrummet. En kvarglömd kastrull på en spisplatta, ett bortglömt ljus som brinner eller en mobilladdare kan orsaka en brandskada.

Nedan beskriver vi hur vi vanligtvis genomför repa­rationer av just sådana skador. Tänk på att vattenskador kan ta lång tid att åt­gärda på grund av den långa nödvändiga torktiden.

Tidsplan


1. Rivning 1-2 veckor
Allt skadat material måste bort, eller möjligen torkas. Ibland kan riv­ningen bli mer omfattande än vad man först räknas med. Till exempel kan vatten spridit sig under tiden rivningen pågår.

2. Eventuell torkning 2-12 veckor
En fukttekniker kontrollerar de skadade utrymmena, skriver en fukt­rapport och talar om hur lång tid torktiden kan bli. Torktiden kan vari­era beroende på hur länge läckaget har pågått samt vilket material som blivit fuktskadat. Vid behov placeras torkar och fläktar ut för att på­skynda torktiden. Elförbrukningen blir därför högre under torktiden och Sollentunahem sparar uppgifter om detta som sedan kan fås som ersättning via din hemförsäkring.

3. Återställning 1-6 veckor
Beroende på hur skadan ser ut kommer olika yrkesgrupper att hjälpa till. Det är snickare, rörmokare, plattsättare, elektriker och målare. Sollentunahem samordnar arbetet av reparationen, men det kan ändå bli viss väntetid, eftersom flera olika hantverkare är inblandade samt att det finns torktider på materialval.

4. Slutbesiktning
När skadan är åtgärdad görs en slutbesiktning och därefter upprättas ”men i boende”. Detta innebär att din kommande hyra regleras eller så sker en utbetalning. Detta tar minst två månader.

Om en granne orsakar skadan

Du ska anmäla en sådan skada precis lika som för övriga skador.

Skadeståndskrav

Om du har orsakat skadan på vårdslöst sätt kan du bli skadeståndsskyldig för den, både mot hyresvärden och mot grannarna i fastigheten. Genom ansvars­skyddet i hemförsäkringen kan du få hjälp att hantera sådana skadeståndskrav.

Har du frågor?

Du kontaktar oss på mejladressen kontakt@sollentunahem.se eller på telefon 08-626 08 00.