Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Hemförsäkring

En hemförsäkring ger dig ekonomisk trygghet. Inte bara vid inbrott utan även vid vatten-, rök- och brandskada. Vare sig du själv eller någon annan har vållat skadan behöver du en hemförsäkring om något skulle hända. Om din granne orsakar t.ex. en vattenskada i din lägenhet är det din – inte grannens – hemförsäkring, som täcker de extra kostnader som du får på grund av skadan.

Försäkringen betalar dina merkostnader för flyttning och extra bostad under tiden din lägenhet repareras. Det gäller även för dina merkostnader på grund av fukt- och mögelskador. Ingen annan än du (eller ditt försäkringsbolag) kommer att stå för dessa kostnader.