Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Reparationer och underhåll

Nedan hittar du information om reparationer och underhåll.

Vem betalar reparationen?

Om ett fel i lägenheten beror på normal förslitning är reparationen kostnadsfri. Har du däremot genom vårdslöshet förstört något i lägenheten, tvättstugan etc. får du också stå för kostnaden själv. Vi tar då upp frågan om ersättning innan reparationen görs. Är däremot reparationen akut nödvändig görs reparationen omgående – oavsett om Sollentunahem eller hyresgästen ska stå för kostnaden.

Om det inträffat en vattenskada

Om du har drabbats av en vattenskada i din lägenhet är det viktigt att du så fort som möjligt tar kontakt med ditt försäkringsbolag där du har din hemförsäkring. Tala om för dem vad som hänt och fråga hur du kan få hjälp. Det är också viktigt att du kontaktar Sollentu­nahem och berättar vad som hänt.

Sollentunahem har inga tomma lägenheter som du och din familj kan flytta till under tiden arbetena pågår med att reparera och åter­ställa din lägenhet.

Enligt hyreslagen har Sollentunahem rätt till tillträde till alla lägen­heter för att t.ex. utföra reparationsarbeten. Du är alltså skyldig att se till att Sollentunahem (eller företagets anlitade entreprenör) får möjlighet att utföra sitt arbete. Skulle det vara så att du på något sätt hindrar arbetet med att återställa lägenheten är det skäl för Sollentu­nahem att säga upp ditt hyreskontrakt för din lägenhet.

Arbetena med att reparera och återställa lägenheten efter en vatten­skada är ofta ett långt och omfattande arbete. Det tar lång tid att torka upp vattnet och störande ljud vid rivningsarbeten kan före­komma.

När arbetena med att återställa lägenheten är klara kommer en ersättning att betalas ut. Detta kallas för ”Men i nyttjanderätten” och betyder att du under arbetenas gång inte kunnat använda din lägenhet fullt ut. Hur mycket pengar det rör sig om beror på omfattningen av skadan och antal dagar du varit drabbad.

Underhåll

Vi underhåller när det behövs, i stället för att underhålla utifrån ett tidsintervall.
Det är fastighetsvärden i ditt område som avgör när underhåll, målning eller omtapetsering ska göras.

Dags för nya tapeter?

Om du ska få målat eller tapetserat i din lägenhet, får du en blankett för att välja färg och/eller tapeter.

Vill du ha två olika tapeter i ditt rum och en bård eller en fondtapet går det att få, men du får då själv betala för det. Dessa kostnader ska betalas innan målaren från vår entreprenör gör sitt arbete.

Tapetkataloger och prisuppgifter finns på vårt huvudkontor, Malmvägen 10 i Tureberg.

Vill du måla och tapetsera själv? Det går bra, bara det blir fackmannamässigt utfört och inte är extrema färg- eller tapetval.

Laga själv

Sollentunahem ger gärna tekniska råd om du själv vill åtgärda något i lägenheten. Du kan enkelt göra en felanmälan på Mina sidor.

Installera och bygga om

Bygg inte om, flytta inte dörrar, fasta väggskåp m.m. i lägenheten utöver vad hyreslagen och Sollentunahem medger. Anslutningar till Sollentunahems ledningsnät ska utföras av behörig installatör. Det gäller t.ex. när disk- och tvättmaskin ska installeras och det saknas ”förberett” uttag för el, vatten och avlopp.

Sätter du in en spisfläkt ska den vara av typen kolfilterfläkt. Kolfilterfläktar är inte heller tillåtna överallt, beroende på hur ventilationen är konstruerad i huset. Installerar du en felaktig fläkt förstörs ventilationen för husets övriga hyresgäster. Hör därför med Kundtjänst innan du ”kompletterar” köksventilationen.

Du har personligt ansvar för de vatten- och elinstallationer av t.ex. diskmaskin som du eventuellt har ombesörjt. Anlita alltid en installatör med behörighet.

Låt inte vattenslangen till disk- eller tvättmaskin stå under ständigt tryck. Stäng säkerhetsventilen när du inte tvättar eller diskar. Kontrollera regelbundet att det inte läcker – titta även under och bakom maskinerna. Det är inte tillåtet att installera tvättmaskin i köket, utan endast i bad- och duschrum med golvbrunn.

Brandvarnare

Brandvarnare finns i alla Sollentunahems lägenheter. När det är dags att byta batteri, eller om du får problem med batteriet, felanmäler du det på Mina sidor. Brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte monteras ned vid avflyttning.

Extrautrustning i lägenheten

Sollentunahem ansvarar ej för extrautrustning såsom tvättmaskin, diskmaskin, persienner, heltäckningsmattor, spegelväggar etc. Sollentunahem ansvarar bara för utrustning som tillhör företaget.

Om du själv monterar extrautrustning eller gör förändringar i lägenheten är du skyldig att återställa lägenheten i ursprungligt skick när du flyttar. Kontakta Kundtjänst om du har några frågor.