Hyra, andrahandsuthyrning

Nedan finner du information om hyra och andrahandsuthyrning.

Betala hyran

Hyran ska betalas punktligt varje månad och vara Sollentunahem tillhanda senast sista vardagen i månaden innan. Ett exempel: hyran för maj månad ska finnas på Sollentunahems konto senast den 30 april.

Du måste betala hyran även om du av någon anledning inte har fått någon hyresfaktura. Har inte hyran betalats i tid, skickar Svea Inkasso ett krav med en inkassoavgift.

Hyresavtalet kan sägas upp om hyresinbetalningen dröjer mer än två vardagar efter förfallodagen. Avtalet kan också sägas upp vid flertalet sena hyresbetalningar, även om det bara är några dagars försening.

Betala via autogiro eller e-faktura

Ett enkelt sätt att betala hyran är att använda sig av autogiro. Du hittar en ansökningsblankett här på hemsidan.

Om du är internetbankskund är det allra smidigast att betala hyran via e-faktura. Enklast anmäler du dig direkt på din internetbanks hemsida. Obs att du ska ansöka om e-faktura hos Sollentunahem AB även om du hyr något objekt i Sollentunafastigheter 1, 2 eller 3. 

Andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan Sollentunahems skriftliga medgivande. Ansökningsblankett finns här på hemsidan. Under sommarperioden juni-augusti behandlas det inte några ansökningar. 

Tillstånd om uthyrning i andra hand måste alltid begäras i förväg och lämnas endast för kort tid, högst ett år. ”Synnerliga skäl” måste finnas om tillstånd ska ges, t.ex. tillfälliga studier på annan ort. Skälet ska kunna styrkas med t.ex. antagningsbevis.

Hyresrätten kan förverkas vid otillåten andrahandsuthyrning. Det gäller även för garage- och parkeringsplatser.

Om du säger upp din lägenhet får inte andrahandshyresgästen överta ditt kontrakt när uthyrningsperioden är slut, oavsett hur lång period andrahandsuthyrningen har pågått.