Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Hållbarhet

Vi ska skapa boenden som får alla Sollentunabor att känna sig trygga och inkluderade.

Hållbarhet & hållbarhetspolicy

Att ta hållbarhet på allvar är för oss på Sollentunahem att ta ansvar för att vara med och påverka Sollentunas stadsutveckling, så att den på bästa sätt värnar och gagnar dagens och morgondagens invånare och miljö.

Vi förstår att de beslut vi fattar idag kan få stor inverkan på kommande generationer och strävar därför efter att alltid fatta beslut som tar hänsyn till de sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter som tillsammans bidrar till en hållbar utveckling. På så sätt vill vi vara ett företag som skapar långsiktigt värde för våra kunder och våra ägare, men också för det samhälle vi verkar i.

Sollentunahems hållbarhetsrapport för 2019

Sollentunahems hållbarhetspolicy