Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Hyra ut i andra hand

Det här gäller vid andrahandsuthyrning

Det är inte tillåtet att hyra ut lägenheten i andra hand utan Sollentunahems skriftliga medgivande. Ansökningsblankett finns här. Under sommarperioden juni - augusti behandlar vi inte några ansökningar. 

Tillstånd om uthyrning i andra hand måste alltid begäras i förväg och lämnas endast för en kort tid, högst ett år. ”Synnerliga skäl” måste finnas om tillstånd ska ges, t.ex. tillfälliga studier på annan ort. Skälet ska kunna styrkas med t.ex. antagningsbevis.

Om du hyr ut din lägenhet i andra hand utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli av med ditt hyreskontrakt. Det gäller även för garage- och parkeringsplatser.

Du får inte ta ut en högre hyra än vad du själv betalar. Förstahandshyran är alltså ett tak för andrahandshyran. Om du hyr ut din lägenhet fullt möblerad får du göra ett tillägg om högst 15 procent.

Om du säger upp din lägenhet får inte andrahandshyresgästen överta ditt kontrakt när uthyrningsperioden är slut, oavsett hur lång period andrahandsuthyrningen har pågått.