Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Inflyttning

Information för dig som flyttar in.

Hyresgästpärmen

Välkommen till Sollentunahem! I hyresgästpärmen finner du svar på alla praktiska frågor som du kan stöta på i samband med din inflyttning. 

Hyresgästpärmen 2020-10-01.pdf

När får du flytta in?

I ditt hyresavtal står det från vilket datum ditt kontrakt gäller. Du får hämta dina nycklar och flytta in från kl.13.00 denna dag. Om tillträdesdagen infaller på en lördag, söndag, helgdag eller klämdag får du flytta in från kl.13.00 nästkommande vardag.

Ett exempel: ditt hyresavtal börjar gälla den 1 augusti, som är en lördag. Du får då flytta in från kl.13.00 måndagen den 3 augusti.

Lägenheten ska vara städad vid din inflyttning

  • När du flyttar in i din nya lägenhet ska den avflyttande hyresgästen ha gjort en grundlig städning. Lägenhetens förråd vara tömt och städat, liksom balkong/uteplats.
  • Fönstren ska vara putsade, spisen och väggarna bakom spisen ska vara rengjorda etc.
  • Alla avflyttande hyresgäster ska lämna sin lägenhet välstädad. Möts du av en ostädad lägenhet ska du omgående kontakta vår Kundtjänst 08-626 08 00.
  • Vid lägenhetsbyte accepterar du lägenhetens skick gällande städning.

Kontrollera besiktningsprotokollet noggrant

  • Du övertar lägenheten i befintligt skick om inte annat har avtalats. Du får en kopia på lägenhetsbesiktningen som gjorts, där eventuella skador och onormalt slitage finns noterade.
  • Eventuella skador och onormalt slitage åtgärdas av Sollentunahem. 
  • Vid bedömt behov av målning, tapetsering eller golvbyte kan det dröja 3-6 månader att få åtgärdat. 
  • Upptäcker du fel i lägenheten, som inte omnämns i protokollet, anmäler du dessa senast inom 8 dagar från ditt kontraktsdatum via Mina sidor. Skriv utförligt och bifoga bilder. Vid avflyttning riskerar du att bli ersättningsskyldig för eventuella skador, som du inte anmält vid inflyttning.
  • Vid direktbyten utför vi avflyttningsbesiktningar för att kontrollera lägenheternas status.

Kontrakt på lägenhet

Dina köpoäng nollställs när du har fått nytt kontrakt. Du står automatiskt i kö som kontraktsinnehavare i Sollentunahem. Efter fem års boende i din nuvarande bostad får du tillgodoräkna dig två års extra kötid om du står i intressekön. 

Du ansvarar för att ett elnätsavtal ska vara tecknat under hyrestiden som ditt hyreskontrakt gäller för. Se mer information på SEOM