Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Uppsägning och avflyttning

Alla hyresavtal (lägenheter, garage- och parkeringsplatser, lokaler och förråd) är skriftliga. För lägenheter gäller hyresavtalet ”tills vidare”. Avtalet gäller därmed så länge inte någon av parterna säger upp det.

Uppsägningstiden för lägenheter är enligt hyreslagen minst tre månader räknat från det månadsskifte, som kommer närmast efter uppsägningsdagen. Sägs t.ex. ett hyresavtal upp den 20 mars räknas uppsägningen från den 31 mars. Avtalet upphör alltså att gälla den 30 juni. Avflyttningen ska vara klar och nycklarna inlämnade senast kl. 12.00 dagen därpå, i det här exemplet den 1 juli (om detta är en vardag). Se blankett för uppsägning av lägenhet.

Vid dödsfall är uppsägningstiden endast en månad räknat från närmast kommande månadsskifte – förutsatt att lägenheten sägs upp inom en månad efter dödsfallet. Se blankett för uppsägning av dödsbo.

Din fastighetsvärd gör en avflyttningsbesiktning i din lägenhet. Eventuella skador och onormalt slitage noteras i ett protokoll och dessa kostnader kommer i förekommande fall att debiteras dig. Vid debitering tar vi naturligtvis hänsyn till hur gamla tapeterna, golven etc. är.

Om du vill får du själv åtgärda det som fastighetsvärden anmärkt på (t.ex. tapetsera om ett rum med skadade tapeter). Men kom då ihåg att kontakta Kundtjänst och meddela detta, så att en ombesiktning kan göras när ditt arbete är slutfört.

Nycklarna till din lägenhet, tvättstugan etc. ska överlämnas senast kl. 12.00 dagen efter att ditt hyresavtal upphör att gälla. Samtliga fyra originalnycklar ska återlämnas till Sollentunahem, annars får du betala för ett cylinderbyte.

Städning

Vid avflyttningen är det viktigt att du lämnar lägenheten välstädad. Lägenhetens förråd ska vara tömt och städat, liksom balkong/uteplats. I avflyttningsstädningen ingår även att fönstren ska vara putsade, spisen och väggarna bakom spisen ska vara rengjorda etc. Det gäller även om lägenheten ska renoveras efter avflyttningen.

Köpoäng

För dig som står som sökande i vår intressebank kommer kötiden att nollställas. Poäng regleras efter det att uppsägningstiden löper ut, i enlighet med vår uthyrningspolicy.