Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Vad gäller vid inflyttning?

Här finns information för dig som skall flytta in.

Hyresgästpärmen

Välkommen till Sollentunahem! I hyresgästpärmen finner du svar på alla praktiska frågor som du kan stöta på i samband med din inflyttning. 

Hyresgästpärmen 2020-10-01.pdf

När får du flytta in?

I ditt hyresavtal står det från vilket datum ditt kontrakt gäller. Du får flytta in (= din tillträdesdag är) från kl.12.00 denna dag. Observera att om tillträdesdagen infaller på en lördag, söndag, midsommarafton, julafton, nyårsafton eller annan allmän helgdag får du flytta in från kl.12.00 nästföljande vardag.

Ett exempel: ditt hyresavtal börjar gälla den 1 augusti, som är en lördag. Du får då flytta in från kl.12.00 måndagen den 3 augusti.

Lägenheten ska vara städad vid din inflyttning

När du flyttar in i din nya lägenhet ska den avflyttande hyresgästen ha gjort en grundlig städning. Likaså ska lägenhetens förråd vara tömt och städat, liksom balkong/uteplats.

I avflyttningsstädningen ingår även att fönstren ska vara putsade, spisen och väggarna bakom spisen ska vara rengjorda etc.

Sollentunahem påpekar för alla avflyttande hyresgäster hur viktigt det är att lämna sin lägenhet väl städad. Tyvärr kan en och annan inflyttande hyresgäst mötas av en ostädad lägenhet. Om du råkar ut för detta ska du inte börja städa själv, utan kontakta först vår Kundtjänst 08-626 08 00.

OBS! Om du tar emot lägenhetsnycklarna och flyttar in innan tillträdesdagen, kan du inte klaga på städningen till Kundtjänst, utan får acceptera om lägenheten är dåligt städad.

Kontrollera besiktningsprotokollet noggrant

Den lägenhet du flyttar in i övertar du i befintligt skick – såvida inte annat avtalats. Tillsammans med hyresavtalet får du därför en kopia på den lägenhetsbesiktning som redan har gjorts. Eventuella skador och onormalt slitage finns noterade i protokollet, men inte normala förslitningar.

Eventuella skador och onormalt slitage åtgärdas av Sollentunahem, men du kan inte räkna med att få reparerat/målat/tapetserat direkt vid din inflyttning. Självklart lagar vi väsentliga fel direkt (t.ex. en trasig spis), men övriga åtgärder kan dröja mellan tre och sex månader från din inflyttningsdag.

Vi ber dig att noga kontrollera om du har några fel/skador, som inte redan finns noterade i besiktningsprotokollet. När besiktningen gjordes var lägenheten möblerad. Fastighetsvärden, som besiktade lägenheten, kan därför ha missat något. Den avflyttande hyresgästen kan dessutom ha orsakat skador vid sin utflyttning. Kontrollera därför att det t.ex. inte finns sprickor i handfatet.

Om du upptäcker fel i lägenheten, som inte omnämns i protokollet, måste du anmäla dem till din Kundtjänst senast inom 8 dagar från din tillträdesdag. Du riskerar annars att bli ersättningsskyldig för någon skada, som den avflyttande hyresgästen är skyldig till, den dagen du själv avflyttar.

Även vid direktbyten utför vi avflyttningsbesiktningar för att kontrollera lägenheternas status.

Kontrakt på lägenhet

Du har nu fått en lägenhet och dina köpoäng nollställs. Kom ihåg att du måste uppdatera din intresseanmälan inom 24 månader. Efter två års boende i din nuvarande bostad får du tillgodoräkna dig ett års extra kötid om du står i intressekön. Läs mer om intressekön här

Du ansvarar för att ett elnätsavtal ska vara tecknat under hyrestiden som ditt hyreskontrakt gäller för. Se mer information på SEOM