Frågor och svar om vår uthyrningspolicy

Svar på frågor som ofta ställs gällande vår uthyrningspolicy.

"Hyresgäst som flyttar från en lägenhet i Sollentunahems bestånd tillgodoräknas extra kötid mot­svarande den tid hyresgästen har bott i lägenheten som återläm­nas, dock begränsat till två års extra kötid."

  • Detta innebär att man får tillgodoräkna sig högst två års extra kötid, även om man har bott längre i den lägenhet som återlämnas.