Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems vd slutar

På initiativ av Martin Lindfors har Sollentunahems styrelse och Martin Lindfors kommit överens om att han lämnar rollen som vd för Sollentunahem den 31 oktober 2019.

Processen för att rekrytera ny vd inleds omgående. Manfred Holmelin blir tillförordnad vd under rekryteringsperioden, han arbetar i dag inom Sollentuna kommun.

– Styrelsen vill tacka Martin för alla de insatser han gjort som vd för Sollentunahem. Bolaget har genomgått stora förändringar under Martins ledarskap, inte minst processen med att fissionera bolaget och förbereda för försäljning av delar av fastighetsbeståndet. Martin har också byggt en ny organisation för att kunna fokusera på att bygga nya bostäder, men även för att förbättra servicen till hyresgästerna och öka tryggheten i Sollentunahems bostadsområden. Vi kommer nu att fortsätta arbetet för att bli Sveriges bästa fastighetsbolag och att bygga nya bostäder, säger Maria Stockhaus, styrelseordförande för Sollentunahem.