Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Brand på Drevkarlsstigen 2

Det har brunnit i ett elkablage i källaren på ett flerfamiljshus på Drevkarlsstigen 2 i Edsberg.

Sammanfattande information efter branden

Vi hoppas att allt fungerar i fastigheten och att tillvaron har återgått till det normala igen efter branden den 10 februari.

Åtgärder efter branden

Det har varit ett omfattande reparationsarbete där vi bland annat dragit om all el och bredband i fastigheten. Vi har också behövt måla om och isolera om alla rör i källaren. Det var bråttom med att få tillbaka värmen och elen i fastigheten och detta lyckades vi med ganska snabbt. Nu har huset återgått till normal drift och det elektroniska passagesystemet Aptus är återställt med de behörigheter det var innan branden.

Tyvärr har skadegörelsen fortsatt i fastigheten med jämna mellanrum. Efter branden har vi stärkt upp säkerheten med hjälp av ökad närvaro av väktare, nytt väktarbolag med lång erfarenhet av bevakning och information i trapphuset som ska underlätta för polisen att omhänderta personer som bidrar till ökad otrygghet. Vi har informerat om att vistelse i trapphuset/fastigheten kommer att polisanmälas som ”Olaga intrång enligt Brottsbalken 4 Kapitel 6 § 2 st och kan föranleda böter.”

Rapportera störningar eller skadegörelse!

Om du blir störd eller känner otrygghet om obehöriga personer befinner sig i trapphuset på kvällar och helger, ring då till vår störningsjour på telefon 08-657 64 40. Skulle du misstänka att något brott begås har Polisen en sida dit du kan vända dig Tipsa Polisen

Det ökade samarbetet med polisen och våra väktare fortsätter och vi kommer att se över av vad vi kan göra gällande kameraövervakning. Slutligen är vår förhoppning att alla boende ska trivas och känna sig trygga.