Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Ny detaljplan för fler bostäder i Edsberg

Sollentuna kommun har genom samhällsbyggnadsnämnden godkänt förslaget till en detaljplan för ytterligare 58 bostäder i Edsberg. Godkännandet, som nu går vidare för beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, gäller fastigheten Eklövet 3 alldeles norr om Edsbergs centrum.

Bostadshuset är en del av Sollentunahems uppdrag att bygga 1500 nya hyresbostäder i Sollentuna till 2029.

Beslut om den nya detaljplanen behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i december och beräknas därefter att vinna laga kraft kring årsskiftet.

Totalt planeras för 58 nya bostäder på fastigheten Eklövet 3 i Edsberg. Byggstart och produktion beräknas ske från andra halvan av 2021 med möjlig inflyttning i början av 2023.

– Det är glädjande att Sollentunahem fått förtroendet att bygga projektet Eklövet. Projektet är ett förtätningsprojekt i Edsberg som på ett mycket bra sätt är anpassat till platsen med hänsyn både till det exponerade läget i korsningen samt till den intilliggande bebyggelsen. Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med kommunen och de som bor runt projektet för att ytterligare stärka Edsberg och skapa 58 nya bostäder, säger Anna Mellström, VD Sollentunahem.

Läs hela artikeln på Sollentuna kommuns webbplats