Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems nya uthyrningspolicy fastställd av styrelsen; gäller från 1 december 2021

Sollentunahem förmedlar lägenheter enligt ett poängberäkningssystem utan kostnad för de sökande.

Policyns syfte är att säkerställa att sökanden får en bra start som hyresgäst och att Sollentunahem på ett enkelt, an­svarsfullt, rättvist och trans­parent sätt förmedlar lediga lägenheter. Förmedling sker enbart genom kötid och inga förturer kan ges av Sollentunahem.

Uthyrningspolicyn som pdf, gäller från 1 december 2021 

Uppdateringar i den nya uthyrningspolicyn

  • Köpoäng är personliga och kan inte överlåtas. Undantag kan dock göras om huvudköande avlider; då kan poängen överlåtas till den personens make/maka/sambo förutsatt att de har varit folkbokförda på samma adress under minst tre år.
  • Den som överlåter sitt hyresavtal överlåter avtal, köpoäng och lägenhetens skick på den nya kontraktsinnehavaren och köpoängen nollställs för den överlåtande.
  • I situationer då en hyresgästs lägenhet och/eller fastigheten renoveras eller byggs om och det leder till en högre standard och därmed en högre hyra (minst 25 procents ökning) kan en trogen hyresgäst i vissa fall få hjälp att byta bostad inom Sollentunahems bestånd. Läs mer om särskilda regler för byte vid renovering eller ombyggnad