Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Nära och långsiktigt samarbete för ökad trygghet i Tureberg

Sollentunahem har ett aktivt samarbete med Polisen och Sollentuna kommun för att öka tryggheten i Tureberg. Det handlar om att bryta och vända en negativ utveckling som funnits i området sedan en lång tid tillbaka. Målet är att inte ha några utsatta områden med på polisens lista år 2030.

Området Tureberg i Sollentuna finns med på polisens lista över utsatta områden. Det innebär att området uppfyller polisens kriterier för ett riskområde med bland annat tystnadskultur, droghandel, kriminella nätverk och parallell samhällsstruktur. Kommunen har sedan många år arbetet med att öka tryggheten i Tureberg och andra delar av Sollentuna.

– Vi använder hela kommunens verktygslåda för att bryta kriminalitet och utanförskap i området kring Malmvägen. Den viktigaste nyckeln är att jobba tätt ihop med Polisen. Utöver det bygger vi trygghetsskapande arbete med en rad andra aktörer, säger Henrik Thunes (M).

När kommunfullmäktige hösten 2020 fattade beslut om att Sollentuna inte ska ha några utsatta områden 2030 förstärktes ett systematiskt samarbete med Polisen. Arbetet i Tureberg är ett långsiktigt samarbete mellan många parter. Det handlar om att bryta och vända en negativ utveckling som funnits i området sedan en lång tid tillbaka.

– Polisen bedriver sedan en längre tid ett fokuserat arbete mot den grova organiserade brottsligheten i området. Arbetet sker i nära samverkan med Sollentuna kommun, Sollentunahem, andra fastighetsägare, lokala aktörer och boende i området. Insatsen har pågått sedan 2021 och kommer att pågå så länge som vi behöver för att säkra den gemensamma målsättningen inga utsatta områden i Sollentuna kommun 2030, att vända utvecklingen i Tureberg och komma åt den problematik vi har i det området är ett arbete vi behöver göra tillsammans säger Stephan Kiernan, lokalpolisområdes chef Sollentuna.

Kommunens arbete för ökad trygghet på lång sikt

Tureberg är ett högprioriterat område och trygghetsarbetet i området samordnas enligt modellen Effektiv Samordning för Trygghet (EST). Det innebär att kommunens verksamheter, polisen och Sollentunahem löpande tar fram gemensamma lägesbilder för att kunna lägga resurser och fokus där det behövs mest.

Kommunens verksamheter arbetar med trygghetsskapande insatser i området. Några exempel är:

 • Satsningar görs för att ge barn och unga en meningsfull fritid. Förra året öppnades en ny fritidsgård på Malmvägen. Utöver gården finns även mobila fritidsledare som har Tureberg som prioriterat område. Arena Satelliten erbjuder flera aktiviteter och verksamheter som bygger på ungdomarnas aktiva medverkan.
 • Insatser i området görs för att fler barn ska börja på förskolan och ökade resurser ges till skolor för att möjliggöra mindre klasser och bättre undervisning. Målet är att alla ska gå ut grundskolan med gymnasiebehörighet.
 • Socialtjänsten har en aktiv närvaro i området och stöttar upp med hembesök i samarbete med barnavårdscentralen, familjecentralen, föräldragrupper, enskilt föräldrastöd, stöd till skolor genom deltagande under föräldramöten, samt fältteam som rör sig i området och besöker fritidsgården och har kontakt med unga.
 • Sollentuna kommuns verksamheter är engagerade i ”kärleken är fri” ett samarbete mellan frivilligorganisationer och myndigheter för att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barns rättigheter. 
 • Satsningar på utemiljö görs för att skapa trygga välskötta och attraktiva mötesplatser i området som lockar till besök och vistelse. Några exempel är upprustningarna av Malmparken, Bagarbyparken, Fågelsångsparken och Turebergs torg.
 • Nya metoder vid markförsäljningar används där trygghet och social hållbarhet prioriteras högre än ekonomi.

Konkreta insatser för att öka tryggheten hos de boende

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem satsar på konkreta åtgärder som ger verklig effekt. Årets hyresgästundersökning (augusti 2022) visar att hyresgästerna i Tureberg upplever att deras trygghet har ökat avsevärt, både vad gäller boendet och området.

– Vi är medvetna om utmaningarna i Turebergsområdet. Därför arbetar Sollentunahem väldigt strukturerat och medvetet för att öka hyresgästernas trygghet. Vår samverkan med Polisen, kommunen och andra fastighetsägare är avgörande för framgången i det arbetet, och det känns hoppingivande att de som bor hos Sollentunahem faktiskt upplever att deras trygghet har ökat, säger Anna Mellström vd, Sollentunahem.

Sollentunahems åtgärder består bland annat i:

 • Trygghetsvandringar genom föreningen BID Tureberg där man identifierar sådant som skapar otrygghet, som klotter och skadegörelse.
 • Trygghetsvärdar och sommarjobbande ungdomar från området som ser till att det är helt, rent och snyggt där hyresgäster bor.
 • En väktarbil som åker runt bland fastigheterna på kvällar och nätter, för att göra trygghetsrondering.
 • Minskar oönskat ”trapphushäng” genom trygghetskameror och så kallade störningsboxar med ljudstörande teknik.
 • Strukturerat arbete för att förhindra olovlig andrahandsuthyrning.
 • Läxhjälp för skolelever i lågstadiet.

Bild från vänster: 
Stephan Kiernan, lokalpolisområdeschef Sollentuna.
Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen
Anna Mellström, vd för Sollentunahem.