Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor
Mina sidor

Dataskyddslagen - Dina personuppgifter skyddas enligt GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR. Med anledning av det informerar vi om vår hantering av personuppgifter. Sollentunahem värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss.

En upplysning till alla som besöker oss är att vi p.g.a. ökade säkerhetskrav har installerat en kamera i receptionen som endast filmar efter stängningstid. Det inspelade materialet sparas under en begränsad tidsperiod och används endast om det förekommer någon incident.

För oss på Sollentunahem är det viktigt att vara öppna med hur Sollentunahem behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter. Här kan du läsa mer om hur vi ständigt arbetar med förbättringar för att du som hyresgäst alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss: GDPR Sollentunahem 2019-05-15.