Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Försäljning av hyresrätter

Den 7 december 2022 har majoriteten i Sollentuna kommun beslutat att de fastigheter som hör till bolaget Sollentunafastigheter 2 även fortsättningsvis ska ägas av det kommunägda bolaget Sollentuna Stadshus, som även äger Sollentunahem. Sollentunahem förvaltar sedan tidigare fastigheterna i Sollentunafastigheter 2 och kommer att göra det även fortsättningsvis. Fastigheterna ligger i Edsberg i östra Sollentuna.

I december 2016 beslöt Sollentuna kommunfullmäktige om en delning av AB Sollentuna­hem. Samtidigt beslutades att cirka 2 000 lägenheter ska säljas och att 1 500 nya ska byggas. Bakgrunden till försäljningen är att kommunen växer. Då behövs nya bostäder men även investeringar i skolor, förskolor och andra verksamhetsfastigheter. Den 22 maj 2017 tog Sollentunahems styrelse beslut om vilka fastigheter som ska säljas och den 22 augusti 2018 fick vi Bolagsverkets besked om att fissionen är genomförd.

Länk till lista över fastigheterna
Länk till kartor med fastigheter per bostadsområde

Berörda fastigheter delades upp i tre olika bolag, Sollentunafastigheter 1 AB, Sollentunafastigheter 2 AB och Sollentunafastigheter 3 AB, som skulle säljas i omgångar. 

Fastigheterna som ingick i Sollentunafastigheter 1 och 3 såldes till Johan Mattson Fastighetsföretagen AB, som bibehållna hyresrätter. Den 7 december beslutades att Sollentunafastigheter 2 kommer vara kvar i kommunens ägo och fortsätta att förvaltas av Sollentunahem, se nyhet. 

Verksamhetsfastigheterna, bland annat Turebergshuset och Aniarahuset, har övergått till Sollentunahems systerbolag Sollentuna Kommunfastigheter AB.