Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Hissbyten

I Sollentunahems fastigheter planeras ett 40-tal hissar att bytas ut under åren 2019-2021.

Hissbyten påbörjas under våren 2019

I nuläget är ordningsföljden i dessa arbeten ännu inte fastlagd.Varje hissbyte beräknas pågå mellan 6 och 8 veckor.

Hissarnas säkerhet

Årligen utförs service och underhåll av Sollentunahems hissar. Besiktningar genomförs av en certifierad besiktningsman och det säkerställs att samtliga hissar som är i drift har blivit godkända.

Varför sker hissbyte nu?

En hiss har en viss livslängd och en kravställd standard som fastighetsägare ska se till att uppfylla. Med en äldre hiss kan det finnas risk för längre avstängningar då reservdelar behöver bytas ut.

Vad finns det för stöd att få? 

Hyresgäster som har behov av evakuering får möjlighet att ansöka om en evakueringsbostad. Ansökan måste kunna styrkas av ett läkarintyg.

En eventuell kompensation kommer att förhandlas med Hyresgästföreningen och den eventuella kompensationen gäller även för hyresgäster som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen. En kompensation utdelas i så fall efter den avslutade projekttiden.

Under ombyggnationen kommer även postutdelningen att anpassas genom placering av postfack i entréerna eller i nära anslutning.

Vid eventuella frågor går det bra att Kontakta oss