Eklövet och Ekstocken

Ribbings väg samt utmed Danderydsvägen i Edsberg.

Mer information om projektet kommer att publiceras senare.