Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Esplanaden

Ribbings väg 91 planeras att renoveras under 2022.

Vi bygger tillfälliga lokaler för Snäckbackens förskola

I samband med att vi renoverar huset på Ribbings väg 91 skapar vi tillfälliga lokaler för Snäckbackens förskola. Skolverksamheten ska bedrivas i tillfälliga lokaler under tiden som befintlig byggnad renoveras.

Området kommer att stängslats in inom kort. Markarbetet beräknas preliminärt påbörjas i slutet av maj. De tillfälliga lokalerna beräknas vara färdigställda i slutet av juli eller senast under augusti.

Renoveringen av huset

För tillfället pågår det en upphandling av entreprenör. Målet är att starta renoveringen av befintlig byggnad under hösten 2022.