Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Esset 3-5

Ribbings väg, mitt emot Rösjöskolan i Edsberg.

Tidsplan för projektet

Nya lägenheterna i kvarteret Esset i Edsberg är försenade. Det är några delar i produktionen som vi behöver kvalitetssäkra extra noggrant, för att husen ska fungera felfritt när du som hyresgäst flyttar in. Första inflyttningen beräknas ske under hösten 2022. Håll utkik här på vår hemsida när vi öppnar för intresseanmälan.

Förtätning av befintligt område

Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda hyresrätter som kommer att stå klara 2022. Mellan befintliga bostadshus kommer det att byggas fyra hus varav ett högre hus på 12 våningar. Dessutom tillkommer nytt garage, nya parkeringsplatser utomhus, nya miljöhus och delvis ny gårdsmiljö. Det första huset beräknas vara inflyttningsklart under hösten 2022. 

Moderna, miljövänliga och energieffektiva lägenheter

Sollentunahem bygger miljövänligt och energieffektivt i projekt Esset. Entreprenören JSBs koncept Trygga Boendet, erbjuder standardiserade produkter som möjliggör lönsam förvaltning och rimliga boendekostnader. Produkten tar hänsyn till att såväl konstruktion som material ska ha låga underhållskrav och lång livslängd. JSBs koncept har uppförts i flera kommuner med attraktiva miljöer och möter Sollentunahems krav på produkter för långsiktig förvaltning och energieffektivitet.

Estetiska hus som harmoniserar med kvartersmiljön

Sollentunahem har arbetat med att ta fram hus vars framtoning smälter bra in i omgivningarna och vars uttryck tar avstamp i befintlig bebyggelse och hänsyn till den trivsamma kvartersmiljön. Wingårdhs arkitekter har utvecklat den produkt som Nyréns arkitektkontor ritade för ett tidigare bygglov för kvarteret men som aldrig införlivades. Resultatet är en estetiskt anpassad produkt med den standardiserade lösning som Trygga Boendet erbjuder.

Garage och parkeringsplatser

Parkeringsplatser hyrs inte ut inom området på grund av kommande nyproduktion. Under vissa perioder av produktionen kommer det att uppstå hinder vid in- och utfart till vissa garageplatser. Till de hyresgäster som påverkas kommer det att erbjudas alternativa parkeringsplatser.

Pågående arbeten

  • Arbeten under vecka 11-15: Fortsatt arbete med fasaden. Även inre arbeten och installationer. Finplanering av markarbeten. Inne i garaget och på gården arbetas det med tätskikt. Även arbeten med stödmurar och markarbeten mot Ribbings väg.
  • Vattnet kommer stundvis att stängas av. SEOM kommer att sätta upp lappar i berörda portar och informera om detta på deras hemsida. Läs mer här SEOM driftinformation om Esset 

Buller eller störningar

Arbetstider för byggnadsarbeten är helgfri måndag till fredag kl. 07.00-18.00. Störande arbeten får starta tidigast från kl 08.00 på morgonen. De boende ska inte påverkas i sina lägenheter av något oljud från byggnadsarbeten mer än inom en acceptabel nivå. 

Sprängningar: mellan kl. 07.00 och 16.00 på vardagar. Allt sker under kontrollerade former med vakter och ljudsignaler. I samband med sprängningarna kommer gångvägar behövas ledas om eller stängas av. Det kommer att finnas en tydlig skyltning om hur man tar sig fram.

​SEOM kommer även att göra en besiktning av lägenheterna som är närliggande sprängningarna. För detta har de tagit in ett besiktningsföretag, PE Teknik och Arkitektur. Berörda hyresgäster kommer att aviseras om detta.

Framkomlighet på vägar i området

En tillfälligt nyanlagd grusväg leder till Ribbings väg 15-21. Från Ribbings väg 23-41 går det en infart som ska följas rakt fram och sedan tas vänster i andra avfarten på grusvägen.  

Information under pågående byggnation

Du som bor i området kommer löpande att bli informerad om vad som händer i projektet. Håll utkik efter trapphusinformationen och läs mer här på vår hemsida. 

Övrigt

Se plankarta för projektet