Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Esset 3-5

Ribbings väg, mitt emot Rösjöskolan i Edsberg.

Förtätning av befintligt område

Sollentunahem förtätar kvarteret Esset på Ribbings väg med nybyggda hyresrätter som kommer att stå klara 2022. Mellan befintliga bostadshus kommer det att byggas fyra hus varav ett högre hus på 12 våningar. Dessutom tillkommer nytt garage, nya parkeringsplatser utomhus, nya miljöhus och delvis ny gårdsmiljö.

Projektet är ett förtätningsprojekt där en ny detaljplan för befintlig kvartersmark arbetats fram och som vann laga kraft 2016. Se plankarta för projektet.

Moderna, miljövänliga och energieffektiva lägenheter

Sollentunahem bygger miljövänligt och energieffektivt och de nya husen kommer att stå klara för inflyttning under 2022. Entreprenören JSBs koncept Trygga Boendet, erbjuder standardiserade produkter som möjliggör lönsam förvaltning och rimliga boendekostnader. Produkten tar hänsyn till att såväl konstruktion som material ska ha låga underhållskrav och lång livslängd. JSBs koncept har uppförts i flera kommuner med attraktiva miljöer och möter Sollentunahems krav på produkter för långsiktig förvaltning och energieffektivitet.

Estetiska hus som harmoniserar med kvartersmiljön

Sollentunahem har arbetat med att ta fram hus vars framtoning smälter bra in i omgivningarna och vars uttryck tar avstamp i befintlig bebyggelse och hänsyn till den trivsamma kvartersmiljön. Wingårdhs arkitekter har utvecklat den produkt som Nyréns arkitektkontor ritade för ett tidigare bygglov för kvarteret men som aldrig införlivades. Resultatet är en estetiskt anpassad produkt med den standardiserade lösning som Trygga Boendet erbjuder.

Tidsplan för projektet

Arbetet som inleds nu under sommaren är huset som byggs nedanför Ribbings väg 15-21 och mittemot Rösjöskolan. Efter sommaren påbörjas arbetet med de övriga tre husen. Lägenheterna kommer att stå klara 2022.

Garage och parkeringsplatser

Parkeringsplatser hyrs inte ut inom området på grund av kommande nyproduktion. Under vissa perioder av produktionen kommer det att uppstå hinder vid in- och utfart till vissa garageplatser. Till de hyresgäster som påverkas kommer det att erbjudas alternativa parkeringsplatser.

VA-arbeten

Vatten- och avloppsarbeten startar den 11 oktober 2021 och beräknas pågå till januari 2022. Sprängningarna kommer att utföras mellan kl. 07.00 och 16.00 på vardagar. Allt sker under kontrollerade former med vakter och ljudsignaler. I samband med sprängningarna kommer gångvägar behövas ledas om eller stängas av. Det kommer att finnas en tydlig skyltning om hur man tar sig fram.

Vattnet kommer stundvis att stängas av. SEOM kommer att sätta upp lappar i berörda portar och informera om detta på deras hemsida. Läs mer här SEOM driftinformation om Esset 

​SEOM kommer även att göra en besiktning av lägenheterna som är närliggande sprängningarna. För detta har de tagit in ett besiktningsföretag, PE Teknik och Arkitektur. Berörda hyresgäster kommer att aviseras om detta.

Buller eller störningar

Arbetstider för byggnadsarbeten är helgfri måndag till fredag kl. 07.00-18.00. Störande arbeten får starta tidigast från kl 08.00 på morgonen. De boende ska inte påverkas i sina lägenheter av något oljud från byggnadsarbeten mer än inom en acceptabel nivå. 

Framkomlighet på vägar i området

En tillfälligt nyanlagd grusväg leder till Ribbings väg 15-21. Från Ribbings väg 23-41 går det en infart som ska följas rakt fram och sedan tas vänster i andra avfarten på grusvägen.  

Information under pågående byggnation

Du som bor i området kommer löpande att bli informerad om vad som händer i projektet. Håll utkik efter trapphusinformationen och läs mer här på vår hemsida.