Rotfrukten 2

Annerovägen i Rotsunda gård.

Mer information om projektet kommer att publiceras senare.