Rotstocken och Rökmolnet

Båda sidor om Bollstanäsvägen i Rotsunda gård.

Mer information om projektet kommer att publiceras senare.