Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Esplanaden

Ribbings väg 91 planeras att renoveras med start under 2022.

Vi bygger tillfälliga lokaler för Snäckbackens förskola

I samband med att vi renoverar huset på Ribbings väg 91 skapar vi tillfälliga lokaler för Snäckbackens förskola. Skolverksamheten ska bedrivas i tillfälliga lokaler under tiden som befintlig byggnad renoveras.

Området har stängslats och markarbeten påbörjades under maj. De tillfälliga lokalerna beräknas vara färdigställda under augusti 2022.

Renoveringen av huset

För tillfället pågår det en upphandling av entreprenör. Målet är att starta renoveringen av befintlig byggnad under hösten/vintern 2022.