Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

BID Tureberg: fastighetsägare i framgångsrikt samarbete för ökad trygghet i Tureberg

Föreningen BID Tureberg bildades under våren 2021 och består av flera fastighetsägare i Tureberg, Polisen och Sollentuna kommun. Förkortningen BID står i Sverige för Boende, Integration och Dialog.

Föreningen BID Tureberg bygger på medlemmarnas starka engagemang, delaktighet och vilja att förbättra. Styrkan ligger i att jobba tillsammans för ett gemensamt mål; att göra Turebergsområdet tryggare och trivsammare för alla som bor och vistas där. BID Tureberg.png


Föreningen genomför regelbundet trygghetsvandringar där vi identifierar sådant som skapar otrygghet. Den senaste tiden har föreningen även provat ett nytt koncept där vi har anställt unga trygghetsvärdar från området, som hjälper till att förebygga oordning som klotter och skadegörelse.

Framgångsrikt internationellt koncept

BID är ett internationellt koncept, där förkortningen står för Business Improvement District. En hörnsten i BID Turebergs trygghetsarbete är den beprövade Broken Windows-metoden. Den innebär i korthet att klotter, krossade fönster eller trasiga glödlampor åtgärdas snabbt – helst inom 24 timmar. Teorin är att förargelseväckande beteende föder ännu mer dåligt beteende och att det gäller att förebygga oordning innan den trappas upp. 

Medlemmar i BID Tureberg

 • Sollentunahem (ordförande i föreningen)
 • John Mattson Fastighetsföretagen
 • Knut Olsson Fastigheter
 • SKAB (Sollentuna Kommunfastigheter)
 • Skanska
 • Vacse
 • Victoriahem
 • BRF Malmparken 1
 • Tabellens samfällighetsförening

Adjungerade medlemmar:

 • Polisen i Sollentuna
 • Sollentuna kommun

För mer information, välkommen att kontakta:

Ordförande, Anna Mellström, anna.mellstrom@sollentunahem.se

Kassör, Michael Makdissi, michael.makdissi@victoriahem.se