Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems hyresgäster upplever ökad trygghet i Tureberg

Resultatet från Sollentunahems hyresgästundersökning 2022 visar att hyresgästerna i Tureberg upplever att deras trygghet har ökat avsevärt, både vad gäller boendet och området.

Hela 15 procent av hyresgästerna i Tureberg upplever att tryggheten har ökat. I årets undersökning upplever 87 procent ”ganska bra” eller ”mycket bra” trygghet, jämfört med 76 procent år 2021. Dessutom är det tydligt att andelen som anser att tryggheten är ”mycket bra” jämfört med ”ganska bra” ökar under 2022 jämfört med föregående år. Till de frågor där denna positiva utveckling är som störst hör personlig trygghet i området kvällar och nätter, personlig trygghet i källare och trapphus, belysning på gård och nära huset samt säkerhet mot inbrott i lägenheten.

– Resultatet är mycket glädjande, säger Sollentunahems ordförande Maria Stockhaus. Det är ett kvitto på att Sollentunahems strukturerade och fokuserade arbete för ökad trygghet ger resultat. En viktig byggsten i arbetet är det framgångsrika samarbetet mellan Sollentunahem, Sollentuna kommun, Polisen och andra fastighetsägare i området.

Strukturerat och konkret trygghetsarbete Sollentunahem arbetar medvetet och strukturerat för att erbjuda en trygg och trivsam boendemiljö för sina hyresgäster. Några konkreta satsningar är trygghetsvandringar där man identifierar sådant som skapar otrygghet, och trygghetsvärdar som ser till att det är helt, rent och snyggt i området under kvällar och helger. Läs mer på sollentunahem.se/trygghet.

– Vi är väldigt glada över att kunna bidra till ökad trygghet för våra hyresgäster, säger Anna Mellström, vd för Sollentunahem. Att erbjuda trygga boendemiljöer är viktigt för oss och något som våra medarbetare strävar efter dagligen, i fint samarbete med våra hyresgäster.

Om Sollentunahems hyresgästundersökning Sollentunahem genomför årligen en omfattande hyresgästundersökning, där hyresgästerna bland annat får ge sin bild av hur de trivs och upplever tryggheten i sin bostad och i sitt område. Undersökningen genomförs i samarbete med företaget AktivBo som mäter hyresgästers nöjdhet för drygt 450 bostads- och fastighetsbolag i totalt tio länder. Sollentunahems hyresgästundersökning skickades ut till samtliga hyresgäster under augusti 2022. Svarsfrekvensen, som bedöms som mycket hög, blev 63 procent (motsvarar cirka 2 350 hyresgäster, varav 210 bor i Turebergsområdet). Ett av de viktigaste måtten i undersökningen är just ”Trygghet”.

Bild till höger: Anna Mellström, vd på Sollentunahem
anna_turberg_collage