Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

För din trygghet

Säkerhet

Elektroniska nycklar

Sollentunahem har under sedan länge använt sig av elektroniska nycklar i portar, garage och för bokning av tvättstugor. Cirka 95 procent av alla gemensamma portar, cirka 95 procent av låsbara gemensamma garage och cirka 90 procent av all bokning av tvättstugor har i dag det elektroniska nyckelsystemet Aptus och efterhand som ombyggnationer genomförs installeras systemet.

Är jag övervakad som hyresgäst?

De elektroniska nycklarna har ett start- och stoppdatum. Systemadministratörerna på Sollentunahem går endast in i systemet för att felsöka om en nyckel inte fungerar under en nyckels tidsperiod. Passageloggarna, det vill säga registreringen av en nyckels passage genom exempelvis en port, ligger kvar i systemet i sju dagar och makuleras därefter automatiskt.

Det är viktigt att känna till att de elektroniska nycklarna är kopplade till ett lägenhetsobjektsnummer - inte till en person - med en pinkod. Aptussystemet är heller inte kopplat till Sollentunahems fastighetssystem där allt kring fastigheterna och lägenheterna registreras.

Uppgifter ur de så kallade passageloggarna, hänförliga till gemensamma utrymmen i en fastighet, lämnas endast ut efter beslut av Sollentunahems vd till Polisen om brott skulle föreligga.