Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Ungdomsboende

Små lägenheter. Nära till aktiviteter och kommunikationer. Perfekt för aktiva, pendlande studenter under de trettio!

Edsberg

Ungdomsbostäderna finns i 20 av lägenheterna i paviljongerna på Djupdalsvägen i Edsberg. Lediga ungdomsbostäder publiceras bland våra övriga lediga lägenheter och är då markerade med en särskild symbol för ungdomsboende.

Läs mer om Edsberg

För dig som är 18-27 år

Goda kommunikationer

Sollentuna har bra serviceutbud och goda kommunikationer till Stockholm, Kista och Mörby centrum, samt cykelavstånd till bland annat universitetet. Det passar perfekt för aktiva, pendlande studenter under de trettio.

För den aktive

I Sollentuna finns goda möjligheter till rekreation, till exempel fina cykelvägar och badplatser. I Edsberg finns en sport- och simhall. Här finns med andra ord alla förutsättningar att ha trevligt även på fritiden.

Paviljongerna och andra smålägenheter

Ungdomsbostäderna finns i 20 av lägenheterna i paviljongerna på Djupdalsvägen. Vi arbetar också successivt med att göra om små lägenheter, företrädelsevis ettor med låga hyror, till ungdomsbostäder - de lägenheterna kommer att finnas i hela beståndet på flera olika adresser. Lediga ungdomsbostäder publiceras bland våra övriga lediga lägenheter, och är då markerade med en särskild symbol för ungdomsboende.

Information om fritid, butiker & service, kommunal service samt kommunikationer finns på områdessidorna.

Viktigt att veta

Uthyrningsvillkor

Ungdomslägenheter kan sökas från dagen då man fyller 18 år fram till dagen då den sökande fyller 27 år. Lägenheterna är endast avsedda för personer i åldrarna 18-27 år och är inte lämpliga för barnfamiljer.

Köpoäng

Två års köpoäng dras av från kötiden för den som får en av dessa lägenheter. För den som har mindre än två års köpoäng kommer poängen att nollställas.

Djupdalsvägen

Ungdomslägenheterna i paviljongerna på Djupdalsvägen 11 (vid Edsbergsrondellen) hyrs ut på samma villkor som för våra andra ungdomsbostäder, med följande undantag: Hyresgästerna avstår från besittningsskyddet, eftersom vi endast har tillfälligt bygglov för dessa bostäder.