Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Information för dig som är hyresgäst hos Sollentunahem

För dig som är boende inom Sollentunahem

Här har vi samlat information, råd och tips som är bra att veta för dig som bor i Sollentunahem.

Den som är hyresgäst hos Sollentunahem ska ha ett inflytande över sitt eget boende. Vi har genom ett boinflytandeavtal med hyresgästföreningen kommit överens om på vilket sätt hyresgäster kan påverka sitt boende.

Utöver de möjligheter som boinflytandeavtal och kontakt med hyresgästföreningen innebär kan du också påverka ditt boende genom att:

  • Kontakta vårt kontaktcenter med idéer och frågor. Du är välkommen att mejla oss dina förslag eller frågor: Kontakta vårt Kontaktcenter.
  • Svara på hyresgästenkäten som vi gör en gång om året. Denna innebär en stor chans att påverka hur vi utvecklar fastigheterna och bostadsmiljön i ditt område, eftersom svaren hjälper Sollentunahem att prioritera när det gäller att skapa en trivsam boendemiljö. 

Vanliga boendefrågor

Se alla boendefrågor