Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor
Mina sidor

Information för dig som hyresgäst hos Sollentunahem

Här har vi samlat information, råd och tips som är bra att veta för dig som bor i Sollentunahem.

Boinflytande - dialog och kommunikation med våra hyresgäster

Inom Sollentunahem pågår för närvarande ett grundligt arbete med att säkerställa hur vi i framtiden arbetar med såväl boinflytande som dialog och kommunikation med våra hyresgäster.

Den som är hyresgäst hos Sollentunahem ska ha ett inflytande över sitt eget boende. Vi har genom ett boinflytandeavtal med hyresgästföreningen kommit överens om på vilket sätt hyresgäster kan påverka sitt boende.

Utöver de möjligheter som boinflytandeavtal och kontakt med hyresgästföreningen innebär kan du också påverka ditt boende genom att:

  • Kontakta vår kundtjänst med idéer och frågor. Du är välkommen att mejla oss dina förslag eller frågor: Kontakta vår kundtjänst.
  • Svara på hyresgästenkäten som vi gör en gång om året. Denna innebär en stor chans att påverka hur vi utvecklar fastigheterna och bostadsmiljön i ditt område, eftersom svaren hjälper Sollentunahem att prioritera när det gäller att skapa en trivsam boendemiljö.