Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Sollentunahems kundlöfte – Detta lovar vi dig

Vi vill att det ska kännas tydligt för dig hur vi bryr oss om din trygghet och trivsel, hur vi tar hand om våra fastigheter, och vilken service du kan förvänta dig av oss. Därför har vi formulerat vårt kundlöfte till dig.

Kundlöftet

Du kan lita på att vi tar ett långsiktigt ansvar för våra fastigheter och är måna om områdets bästa​

Vi planerar vårt underhåll på ett ansvarstagande sätt genom att utgå från den stora kunskap och data som vi har om våra fastigheter. ​Vi tar hand om alla våra fastigheter på ett hållbart sätt och gör de åtgärder som behövs i respektive fastighet. ​Vi är måna om att åtgärda fel även i de fastigheter som ska renoveras inom en närstående framtid.

Vi vill att du ska känna dig trygg och trivas i ditt boende​

Vi involverar dig som hyresgäst i frågor som är viktiga för din trygghet och trivsel genom att regelbundet ha så kallade boendedialoger. ​Inom vårt trygghetsarbete har vi ett nära samarbete med Polisen och Sollentuna kommun, och följer vår trygghetsmodell ​Sollentunahem Safe Living. Den innebär att vi snabbt åtgärdar skadegörelse och använder oss av tekniska hjälpmedel som störningsboxar, ​larm och trygghetskameror för att öka säkerheten.

Vi finns nära dig och har hög kunskap om våra fastigheter och området där du bor​

Vi har engagerade team med kvartersvärdar och andra medarbetare i alla våra områden. Genom en välplanerad bemanning med egen personal, ​kan vi förstå dina behov och snabbt hantera de åtgärder som vi som fastighetsägare ansvarar för.

Vi eftersträvar alltid snabb återkoppling till dig som kund​

Vi återkopplar alltid inom en arbetsdag på felanmälningar och störningsärenden som kommer in via ”Mina sidor” och håller dig ​informerad tills dessa är åtgärdade. Fel som kan avhjälpas av egen personal åtgärdar vi inom tre arbetsdagar. ​Vi återkopplar på övriga frågor och synpunkter som kommer via mejl till Kontaktcenter inom en arbetsdag.

 

Vi gör vårt allra bästa varje dag för att leva upp till löftet. Under året kommer du att få se och höra mer om hur vi arbetar med att hålla det vi lovar.