Till huvudnavigation Till innehållet Till mina sidor

Helenelund

Helenelund ligger i södra delen av Sollentuna. Här är det god tillgänglighet till kommunikationer som bussar och pendeltåg, och det är nära till Kista och Stockholms stad.

Mer om Helenelund

Helenelund utvecklas som knutpunkt för nya Tvärbanan. Byggstart sker under vintern 2021/2022 och SL planerar att vara klara med Tvärbanan till Helenelund år 2025.

Ny Tvärbana, nytt torg och nya fina bostäder

I projektet med förnyelsen av Helenelund bygger Sollentuna kommun om torget, och SL bygger ut Tvärbanan som får sin sluthållplats i Helenelund. Hållplatsen kommer ligga i nära anslutning till Helenelunds pendeltågsstation och platsen blir en ny bytespunkt för, buss, tvärbana och pendeltåg.

Läs mer om kvarteret Hoppet
Läs mer om nya centrala Helenelund
Läs mer om Tvärbanan

Projekt Hoppet

Våra planer för att bygga nya attraktiva lägenheter i Helenelund fortsätter. Sollentunahem äger fastigheten Hoppet 1, som har en beslutad detaljplan. I december 2021 tecknade vi en avsiktsförklaring med Resona Utveckling AB om att gemensamt utveckla området. Om detta samarbete blir lyckosamt är planen att Sollentunahem bygger hyresrättslägenheter och Resona bygger bostadsrättslägenheter, i en genomtänkt kombination som passar bra för området.  

Under 2022 undersöker vi gemensamt möjligheterna för genomförandet. Vår gemensamma ambition är att börja bygga de nya lägenheterna i slutet av 2023. – Vi är glada över att ha hittat en spännande samarbetspartner för att utveckla Hoppet i Helenelund och vi ser att Sollentunahem och Resona kompletterar varandra på ett bra sätt. Bostadsområden mår bra av blandade boendeformer, och vi vill gärna se en kombination av hyresrätter och bostadsrätter, säger Sollentunahems fastighetsutvecklingschef Per Wistedt.

Mer om Helenelund

Helenelund har av Trafikverket pekats ut som ett av flera möjliga lägen för en framtida regionaltågstation när Ostkustbanan byggs ut med ytterligare två spår. Dessutom finns en idrottsplats med en 11-spelsplan och en 7-spelsplan med konstgräs finns i närheten. Helenelunds IP finns på Sollentunavägen 68, busshållplats: Kummelbyvägen. På andra sidan järnvägen ligger området Svalgången, byggt 1967. Området består av tre- och sexvåningshus.

Våra bostäder i området:

Antal rum
1-4 rum och kök

Hyra
1576-15082 kr

Storlek:
18 - 120 m2

Mer information om Helenelund

Fritid

I närheten ligger Tegelhagen med strövmarker för promenad och motion. Här finns också en badplats.

Ulriksdal med slottet och golfbanan samt norra Hagaparken ligger på cykelavstånd.

Butiker och service

Helenelund har ett välförsett butikscentrum med stor matvarubutik, restaurang, pizzeria, flera specialaffärer och frisör.

Längs närbelägna Sollentunavägen finns också ett stort antal småföretag och butiker av växlande typ.

Skola och barnomsorg

I Sollentuna finns både kommunala och fristående skolor, förskolor och familjedaghem. Mer information hittar du på kommunens hemsida.

Kommunikationer

Helenelund har goda kommunikationer med många valmöjligheter. Länk till SL.