Helenelund

Helenelund ligger i södra delen av Sollentuna. Här är det god tillgänglighet till kommunikationer som bussar och pendeltåg, och det är nära till Kista och Stockholms stad.

Mer om Helenelund

Med Kista inpå knuten

Helenelunds centrum byggdes 1968, just nu pågår arbete med att utveckla de centrala delarna till en mer tät och levande stadsmiljö. Helenelund har av Trafikverket dessutom pekats ut som ett av flera möjliga lägen för en framtida regionaltågstation när Ostkustbanan byggs ut med ytterligare två spår. Dessutom finns en idrottsplats med en 11-spelsplan och en 7-spelsplan med konstgräs finns i närheten. Helenelunds IP finns på Sollentunavägen 68, busshållplats: Kummelbyvägen.

På andra sidan järnvägen ligger området Svalgången, byggt 1967. Området består av tre- och sexvåningshus.

Upptäck Helenelund

Kommunikation
Butiker & service
Skola & barnomsorg

Mer information om Helenelund

Fritid

I närheten ligger Tegelhagen med strövmarker för promenad och motion. Här finns också en badplats.

Ulriksdal med slottet och golfbanan samt norra Hagaparken ligger på cykelavstånd.

Butiker och service

Helenelund har ett välförsett butikscentrum med stor matvarubutik, restaurang, pizzeria, flera specialaffärer och frisör.

Längs närbelägna Sollentunavägen finns också ett stort antal småföretag och butiker av växlande typ.

Skola och barnomsorg

I Sollentuna finns både kommunala och fristående skolor, förskolor och familjedaghem. Mer information hittar du på kommunens hemsida.

Kommunikationer

Helenelund har goda kommunikationer med många valmöjligheter. Länk till SL.

Våra bostäder i området

1-4 rum och kök

I området finns det ettor, tvåor, treor och fyror. Flest treor.

20-97 KVM

Bostäderna i Helenelund är som minst 20 kvadratmeter och är som störst 97 kvadratmeter stora.

2172-10139 KR

Hyrorna varierar beroende på storlek och skick.