Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

För din trygghet

Säkerhet

Information om skyddsrum

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum. Några av skyddsrummen finns i Sollentunahems fastigheter. Sollentunahem gör i ordning och öppnar upp skyddsrummen om det behovet skulle uppstå. Som person ”tillhör” man inget särskilt skyddsrum utan använder sig av det rum som finns närmast om behovet uppstår.

Det är bra att veta var olika skyddsrum finns. På MSB:s webbplats (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) finns mer information om hur skyddsrum fungerar Skyddsrum (msb.se) och en karta över var i landet de olika rummen ligger: Skyddsrumskarta (msb.se)

Om du vill veta mer om ett särskilt skyddsrum inom just Sollentunahems fastigheter, kan kvartersvärden för ditt område berätta mer. Du når kvartersvärden via Kontakta oss - Sollentunahem

Elektroniska nycklar

Sollentunahem har under sedan länge använt sig av elektroniska nycklar i portar, garage och för bokning av tvättstugor. Cirka 95 procent av alla gemensamma portar, cirka 95 procent av låsbara gemensamma garage och cirka 90 procent av all bokning av tvättstugor har i dag det elektroniska nyckelsystemet Aptus och efterhand som ombyggnationer genomförs installeras systemet.

Är jag övervakad som hyresgäst?

De elektroniska nycklarna har ett start- och stoppdatum. Systemadministratörerna på Sollentunahem går endast in i systemet för att felsöka om en nyckel inte fungerar under en nyckels tidsperiod. Passageloggarna, det vill säga registreringen av en nyckels passage genom exempelvis en port, ligger kvar i systemet i sju dagar och makuleras därefter automatiskt.

Det är viktigt att känna till att de elektroniska nycklarna är kopplade till ett lägenhetsobjektsnummer - inte till en person - med en pinkod. Aptussystemet är heller inte kopplat till Sollentunahems fastighetssystem där allt kring fastigheterna och lägenheterna registreras.

Uppgifter ur de så kallade passageloggarna, hänförliga till gemensamma utrymmen i en fastighet, lämnas endast ut efter beslut av Sollentunahems vd till Polisen om brott skulle föreligga.