Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Brandsäkerhet

Trapphuset är din utrymningsväg

Tänk på att trapphuset är en utrymningsväg! Det är inte tillåtet att placera dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller annat i trapphusen, på grund av säkerhetsskäl. Det är ett krav från brandkår och räddningstjänst, eftersom dessa inte får bli hindrade vid brand, ambulansutryckning etc.

Läs mer om brandsäkerhet i hemmet (pdf).

Om det brinner i din lägenhet:

Ta dig ut och stäng lägenhetsdörren. Det hindrar eld och giftig rök från att sprida sig vidare ut i trapphuset.

Larma 112. Ring SOS-alarm och berätta att det brinner.

Om det brinner i någon annan lägenhet, trapphus eller allmänt utrymme:

Stanna i din lägenhet. Ring 112 och berätta att det brinner. Vänta i lägenheten tills räddningstjänsten hjälper dig ut.