Till huvudnavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Rotebro

Trots närheten till stora trafikleder är det lugnt och ostört inne i det lummiga bostadsområdet. I grannskapet finns mest äldre villabebyggelse (Gillberga/Gillbo). Ett av Sollentunahems senare byggen ger en ny, spännande karaktär åt torget i Rotebro.

Om Rotebro

Trots närheten till stora trafikleder är det lugnt och ostört inne i det lummiga bostadsområdet.

Rotebro delas in i Rotebro centrum, Rotsunda, Rotsunda gård, Gillbo, Gillberga och Rotebro industriområde. I grannskapet finns mest äldre villabebyggelse (Gillberga/Gillbo).  Ett av Sollentunahems senare byggen ger en ny, spännande karaktär åt torget i Rotebro.  

Vision Rotebro

Visionen för Rotebros framtid förtätas kring pendeltågsstationen och bebyggelsen får möta Norrvikensjön. Stadsdelen växer med 120 000 kvadratmeter ny verksamhetsyta och 12 000 nya invånare.För att koppla ihop både stadsdelen och den omgivande naturen skapas en ny gång- och cykeltunnel under järnvägen i norr, en ny gång- och cykeltunnel i Rotebro centrum samt torgstråk som förankras i den befintliga bebyggelsen och fyra sammanbindande stationstorg som blir av största betydelse för stadsdelens fortsatta utveckling.

Rotebro får en ny strandpark utmed Norrvikensjön och ett nytt grönblått stråk utmed Edsån som ger stadsdelen ett rikt och varierat innehåll av olika parkmiljöer och möjligheter att komma vidare ut i en vacker och mångsidig natur runt stadsdelen. Stadsdelen rymmer också ett flertal nya lokala parker och blir totalt sett fylld av lek- och mötesplatser, sport- och rekreationsmöjligheter samt natur- och kulturupplevelser. Ytterligare ett flertal torg och platsbildningar, ett stort utbud av butiker, kaféer, restauranger och annan lokal service samtidigt som, Rotebro handel vänder en framsida och en ny entré mot samhället.

Våra bostäder i området:

Rum:
1 - 4 rum & kök

Hyra:
3590 - 12290 kr

Storlek:
36 - 117 m2

Mer information om Rotebro

Adresser i området

Gillbostråket, Rotebrovägen, Kung Hans väg, Sturevägen, Rotebro torg och Ytterbyvägen.

Fritid

Området ligger på cykelavstånd till Järvafältets friluftsreservat, golfbana och ridhus.

Promenadavstånd till sjön Norrviken.

Butiker och service

Matvarubutik, vårdcentral, apotek, bankomat, restauranger och kiosk finns i Rotebro centrum. Även nära till KOM Köpcentrum (1 km) och handelsplats Rotebro, där systembolag finns (500 m).

Närmaste kommuncentra är Sollentuna centrum, Stinsens köpcentrum och Väsby centrum.

Skola och barnomsorg

I Sollentuna finns både kommunala och fristående skolor, förskolor och familjedaghem. Mer information hittar du på kommunens hemsida.

Kommunikation

Pendeltågsstation och bussknutpunkt.  Länk till SL.

Strax intill går E4 med motorvägen samt Stäketvägen till Kungsängen och E18.