Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Trivselregler

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som bor i våra hus för allas trivsel, trygghet och säkerhet.

Ta hjälp av oss vid störningar

Att leva i flerfamiljshus kräver hänsyn och tolerans för dig och dina grannars sätt att leva. Om du upplever att någon stör kan det ofta räcka med att du pratar med den personen. Kontakta oss om du upplever att det blir för mycket störande ljud eller andra störningar som du inte själv kommer till rätta med. Hör av dig till oss: Kontakt. 

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig behöver vi veta vem du är när du kontaktar oss. Vi talar dock aldrig om för någon annan vem som framfört synpunkter till oss. Vi gör vårt bästa för att komma tillrätta med störningar men ibland kan det ta tid. 

Hyreslagen

Enligt Hyreslagen ska man som hyresgäst ”bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten". Kortfattat betyder det att visa hänsyn. 

Grillning på balkong eller uteplats

När det är sommar är det skönt att sitta ute och äta. Använd gärna någon av de grillplatser som finns iordningställda runt om i kommunen.

Tänk på att du inte får grilla med kol- eller gasolgrill på balkongen, på grund av brandrisken. Har du en uteplats får du grilla med kolgrill under uppsikt. Se till att det inte osar eller kommer rök som kan störa dina grannar. Innan du grillar är det viktigt att du undersöker att det inte råder eldningsförbud i kommunen. 

Har du en elektrisk grill som inte besvärar dina grannar med os eller rök, kan du använda den på din balkong eller uteplats om du är försiktig ur brandsynpunkt.

Det är viktigt att du inte lämnar grillen utan bevakning. Se också till att den är ordentligt släckt när du har grillat färdigt så att inte barn eller andra kan skada sig. 

Brandfarligt material så som gasoltuber får aldrig förvaras i eller i närheten av fastigheterna.

Pool på egen uteplats

Det är inte tillåtet att ställa upp badbassänger och pooler på din uteplats, balkong, allmän eller gemensam mark (marken mellan husen). Små plaskpooler till mindre barn får användas på din egen uteplats. Tänk på att en vuxen alltid måste vara närvarande för att ha uppsikt. 

Studsmattor på mark

Det är inte tillåtet att ha studsmattor på Sollentunahems mark, som marken utanför ditt hem eller mellan husen. Det är endast tillåtet att placera studsmatta på egen inhägnad uteplats. Du har då ansvar för dem som använder studsmattan. 

Ta hand om din balkong och uteplats 

Ta hand om din balkong eller uteplats. Du får gärna ha blommor, men krukor måste hänga på insidan av staketet, så att de inte faller ner på någon. Du får inte göra hål för att fästa saker på balkongräcken, inglasningar eller fasaden. Det är heller inte tillåtet att måla om, montera solskydd eller markiser.

Rökning

Om du vill röka kan du göra det på avsedd plats. Se till att fimpar läggs i en askkopp. Det är inte tillåtet att röka i husets allmänna utrymmen som källare och trapphus. Undvik att röka på balkongen eller nära porten.

Trapphuset är din utrymningsväg

Trapphuset är en utrymningsväg därför är inte tillåtet att placera dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller annat i trapphuset. Det är ett krav från brandkår och räddningstjänst för att de inte ska bli hindrade vid brand eller ambulansutryckning. Dörrmatta får du ha inne i hallen och annat ska förvaras i sina respektive förrådsutrymmen.

Utelåst eller borttappad nyckel

Sollentunahem har ingen huvudnyckel eller extra nyckel till din lägenhet. Om du blir utelåst och inte kommer in i din lägenhet hör av dig till Kontaktcenter under ordniarie öppettider, annars till jouren efter våra öppettider. Hör av dig till Kontaktcenter om du har tappat en nyckel och vill göra ett cylinderbyte. Vid ett cylinderbyte behöver du själv stå för kostnaden. Läs mer om nyckelhantering inom Sollentunahem.

Tillträde till lägenhet

Ibland gör Sollentunahem besiktningar i lägenheterna för att till exempel kontrollera ventilation, vattenkranar eller utföra nödvändiga förbättringsarbeten. Du får alltid information från oss inför att sådana besiktningar ska göras och då behöver du ge oss tillträde till lägenheten.

Om kvartersvärden behöver tillträde till din lägenhet, och du inte har möjlighet att vara hemma, lämna nyckel till din lägenhet i din låsbara nyckeltub i dörren eller sätt låset i serviceläge. Här kan du läsa mer om hur du sätter din dörr i serviceläge: information om dörr i serviceläge. Självklart går vi inte in i någon lägenhet utan ditt medgivande, om inte en katastrofsituation har uppstått.

Parabolantenn

Tänk på att en egen parabolantenn inte får monteras på fasaden. Parabolantenn ska sitta på balkongen innanför räcket och antennen får inte sticka fram. Eventuella skador på balkongen som har orsakats av montering ska lagas av dig som hyresgäst. Kontakta alltid Kontaktcenter innan du sätter upp en parabolantenn.

Mata inte fåglarna

Fåglar finns överallt i våra bostadsområden, men vi måste hjälpas åt att inte mata dem. Du får inte kasta bröd eller mat från balkongen, och inte heller att lägga mat till fåglar på fönsterbleck. Maten drar inte bara till sig fåglar utan även andra skadedjur.

Var noga med att slänga allt skräp i papperskorgarna så ingenting lämnas kvar vid de gemensamma umgängesytorna ute på gårdarna. Genom att hålla gården ren och städad lockas inte fåglarna att komma.

Om du vill mata fåglar föreslår vi ett besök till något av Sollentuna kommuns fyra naturreservat. Tänk på att mata fåglarna med frön och inte bröd då de inte mår bra av att äta bröd. 

Husdjur

Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem. Några bra saker att tänka på för dig som har husdjur:

  • Hundar får inte springa lösa i bostadsområdet.
  • Plocka alltid upp efter din hund när du rastar den.
  • Släng kattsand i papperskorgen.
  • Lämna inte ditt husdjur utan tillsyn i lägenheten under en längre tid. Tänk på att en del hundar, utan att ägaren vet om det, ylar och skäller när de lämnas ensamma.
  • Visa hänsyn till dem som är rädda eller allergiska mot husdjur.