Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Trivselregler

Här kan du läsa mer om vad som gäller för dig som bor i våra hus för allas trivsel, trygghet och säkerhet.

Ta hjälp av oss vid störningar

Att leva i flerfamiljshus kräver hänsyn och tolerans för dig och dina grannars sätt att leva. Om du upplever att någon stör kan det ofta räcka med att du pratar med den personen. Kontakta oss om du upplever att det blir för mycket störande ljud eller andra störningar som du inte själv kommer till rätta med. Hör av dig till oss: Kontakt. 

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig behöver vi veta vem du är när du kontaktar oss. Vi talar dock aldrig om för någon annan vem som framfört synpunkter till oss. Vi gör vårt bästa för att komma tillrätta med störningar men ibland kan det ta tid. 

Hyreslagen

Enligt Hyreslagen ska man som hyresgäst ”bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten". Kortfattat betyder det att visa hänsyn. 

Rökning

Följ gällande lagar och regler kring rökning. Det är inte tillåtet att röka i husets allmänna utrymmen som källare och trapphus samt balkongen, uteplatsen eller vid portarna till huset.

Trapphuset är din utrymningsväg

Ditt trapphus är din utrymningsväg vid olycksfall. Därför är det viktigt att hålla den fri från hinder så det går snabbt och lätt att ta sig ut vid en nödsituation. Se till att hålla rent i trapphuset så hjälper du både dig själv och dina grannar att ha ett säkert boende. Ett trapphus utan lösa föremål underlättar också städningen i trapphuset. Dörrmatta får du ha inne i hallen och annat ska förvaras i sina respektive förrådsutrymmen. Om kvartersvärden upptäcker något i trapphuset kommer det att flyttas för att säkerställa utrymningsvägarna.

Ta hand om din balkong och uteplats 

Ta hand om din balkong eller uteplats. Du får gärna ha blommor i egna krukor, men inte anlägga en egen rabatt. Dina krukor måste hänga på insidan av staketet eller balkongräcket, så att de inte faller ner på någon. Du får inte göra hål för att fästa saker på balkongräcken, inglasningar eller fasaden. Det är heller inte tillåtet att måla om, montera solskydd eller markiser. Insynsskydd är tillåtet, men de får inte fästas i befintlig plattsättning eller trall och måste tas bort vid utflyttning. Egen plattsättning eller trall är inte tillåtet. Vid städning av ditt hem använd inte din balkong eller uteplats för att skaka mattor, filtar eller liknande, använd i stället mattställningen om det finns en sådan vid din fastighet.  

Tänk på att inte spola av din balkong, eller att övervattna växter med hänsyn till dina grannar samt till husets fasad. 

Du har också ansvar för: 

 • Klippning och skötsel av gräsmatta.
 • Rengöring och ogräsrensning mellan eventuella plattor och stenläggning.
 • Klippning och underhåll av häck. Maximal tillåten höjd 80 cm.
 • Underhåll av planteringar i egna krukor.
 • Att tillse att uteplatsen och balkongen är välskött och inte används som förvaringsplats.

Grillning på balkong eller uteplats

Du får inte grilla på balkong eller uteplats, på grund av brandrisken samt störande grillos.  Använd gärna någon av de grillplatser som finns iordningställda runt om i kommunen. Innan du grillar är det viktigt att du undersöker att det inte råder eldningsförbud i kommunen.  

Brandfarligt material så som gasoltuber får aldrig förvaras i eller i närheten av fastigheterna. 

Pool på egen uteplats

Det är inte tillåtet att ställa upp badbassänger och pooler på din uteplats, balkong, allmän eller gemensam mark (marken mellan husen).  

Studsmattor

Det är inte tillåtet att ha studsmattor på Sollentunahems mark, som marken utanför ditt hem eller mellan husen. 

Parabolantenn

Tänk på att en egen parabolantenn inte får monteras på fasaden. Parabolantenn ska sitta på balkongen innanför räcket och antennen får inte sticka fram. Eventuella skador på balkongen som har orsakats av montering ska lagas av dig som hyresgäst. Kontakta alltid Kontaktcenter innan du sätter upp en parabolantenn. 

Mata inte fåglarna

Fåglar finns överallt i våra bostadsområden, men vi måste hjälpas åt att inte mata dem. Du får inte kasta bröd eller mat från balkongen, och inte heller lägga mat till fåglar på fönsterbleck. Maten drar inte bara till sig fåglar utan även andra skadedjur.

Var noga med att slänga allt skräp i papperskorgarna så ingenting lämnas kvar vid de gemensamma umgängesytorna ute på gårdarna. Genom att hålla gården ren och städad lockas inte fåglarna att komma. 

Om du vill mata fåglar föreslår vi ett besök till något av Sollentuna kommuns fyra naturreservat. Tänk på att mata fåglarna med frön och inte bröd då det inte innehåller den näring de behöver.  

Husdjur

Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem. Några bra saker att tänka på för dig som har husdjur:

 • Hundar får inte springa lösa i bostadsområdet.
 • Plocka alltid upp efter din hund när du rastar den.
 • Fågel- och/eller kattskydd får inte permanent installeras.
 • Släng kattsand i din papperskorg.
 • Lämna inte ditt husdjur utan tillsyn i lägenheten under en längre tid. Tänk på att en del hundar, utan att ägaren vet om det, ylar och skäller när de lämnas ensamma.
 • Visa hänsyn till dem som är rädda eller allergiska mot husdjur.

Tänk på att vissa ovanliga sällskapsdjur kräver tillstånd (mer information finns på kommunens hemsida. Djur, lantbruk, viltolyckor och koppling av hund (sollentuna.se))

Utelåst eller borttappad nyckel

Sollentunahem har ingen huvudnyckel eller extra nyckel till din lägenhet. Om du blir utelåst och inte kommer in i din lägenhet hör av dig till Kontaktcenter under ordniarie öppettider, annars till jouren efter våra öppettider. Hör av dig till Kontaktcenter om du har tappat en nyckel och vill göra ett cylinderbyte. Vid ett cylinderbyte behöver du själv stå för kostnaden. Läs mer om nyckelhantering inom Sollentunahem.

Tillträde till lägenhet

Ibland gör Sollentunahem besiktningar i lägenheterna för att till exempel kontrollera ventilation, vattenkranar eller utföra nödvändiga förbättringsarbeten. Du får alltid information från oss inför att sådana besiktningar ska göras och då behöver du ge oss tillträde till lägenheten.

Om kvartersvärden behöver tillträde till din lägenhet, och du inte har möjlighet att vara hemma, lämna nyckel till din lägenhet i din låsbara nyckeltub i dörren eller sätt låset i serviceläge. Här kan du läsa mer om hur du sätter din dörr i serviceläge: information om dörr i serviceläge. Självklart går vi inte in i någon lägenhet utan ditt medgivande, om inte en katastrofsituation har uppstått.