Till huvudnavigation Till sidonavigation Till krisinformation Till innehållet Till mina sidor

Trivselregler

Nedan finns information om trivselregler.

Störningar

Bo tillsammans i flerfamiljshus

Du som bor i flerfamiljshus har kanske grannar under, över dig och på sidorna. Tyvärr kan man inte räkna med att det är helt störningsfritt i ett hus där många människor ska äta, sova, leva och bo. Småbarn låter, vattenledningar brusar, vissa grannar röker i lägenheten, tv-apparater och annan utrustning låter. Att leva i flerfamiljshus kräver både hänsyn och tolerans för andras sätt att leva. Vissa störningsmoment får man helt enkelt lära sig att leva med.

Ta hjälp av oss vid störningar

Men ibland kan det bli för mycket ljud och störningar. Oftast vet inte den som stör att man irriterar någon och det brukar räcka med en påringning. Men om du har försökt med detta och störningen ändå fortsätter, eller om du av någon anledning inte kan eller vill hantera situationen själv i början, kan du ta hjälp av oss.

För att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig behöver vi veta vem du är när du kontaktar oss. Men vi talar aldrig om vem som klagat eller framfört synpunkter till oss. Ibland kan det ta lång tid för att komma tillrätta med störningen och under tiden hanteringen pågår kan du inte räkna med att vi hör av oss till dig.

Under kontorstid är du välkommen att kontakta oss via mejl till kontakt@sollentunahem.se eller på telefon 08-626 08 00. Behöver du hjälp efter kontorstid kontaktar du vår störningsjour Securitas, klockan 21.00-06.00, på telefon 08-550 004 00.

Så här säger lagen

Enligt Hyreslagen ska man som hyresgäst se till att grannarna inte utsätts för störningar samt ”bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten". Kortfattat betyder det; visa hänsyn. Det finns visserligen inget exakt klockslag för när det ska vara tyst i huset, däremot gäller regeln att man aldrig ska störa sina grannar – oberoende klockslag. 

Ordning i trapphusen

Trapphuset är en utrymningsväg. Det är inte tillåtet att placera dörrmattor, barnvagnar, cyklar eller annat i trapphusen, på grund av säkerhetsskäl. Det är ett krav från brandkår och räddningstjänst, eftersom dessa inte får bli hindrade vid brand, ambulansutryckning etc.

Utelåst?

Sollentunahem har ingen huvudnyckel eller extra nyckel till din lägenhet. Om du blir utelåst måste du anlita en låsfirma och själv betala för kostnaden. Läs mer om nyckelhantering inom Sollentunahem.

Tillträde till lägenhet

Ibland gör Sollentunahem besiktningar i lägenheterna för att t.ex. kontrollera ventilation, vattenkranar etc. Du får alltid en meddelande från oss om sådana besiktningar ska ske och du är skyldig att då ge oss tillträde till lägenheten.

Enligt hyreslagen har hyresvärden rätt till tillträde till alla lägenheter för att t.ex. inspektera ventilation, el, vatten och avlopp eller utföra nödvändiga förbättringsarbeten. Hyresgästerna är alltså skyldiga att se till att Sollentunahem (eller företagets anlitade entreprenör) får möjlighet att utföra sitt arbete.

Om fastighetsvärden behöver tillträde till din lägenhet, och du inte har möjlighet att vara hemma, måste du lämna nyckel/nycklar till din lägenhet i din låsbara nyckeltub i dörren. 

I vissa av våra områden kan ytterdörren låsas i serviceläge, enligt särskild information på dörrkarmen i lägenheten: information om dörr i serviceläge. Naturligtvis går vi inte in i någon lägenhet utan hyresgästens medgivande, annat än i en ren katastrofsituation (och då med hjälp av låssmed, polis, brandkår etc.).

Grillning på balkong eller uteplats

När det är sommar är det skönt att sitta ute på balkongen eller uteplatsen och äta. Men tänk på att inte grilla på balkongen eller uteplatsen då det lätt osar och ryker på dina grannar. Dessutom är det brandfarligt.

Ett tips är att flytta grillen på behörigt avstånd från alla balkonger och uteplatser. Eller att använda någon av de grillplatser som finns iordningställda runt om i kommunen.

Har du en elektrisk grill som inte besvärar dina grannar med os eller rök, kan du använda den på din balkong/uteplats om du iakttar försiktighet ur brandsynpunkt.

En mycket viktig sak är att inte lämna grillen utan bevakning när du grillat färdigt. Se också till att den är ordentligt släckt så att exempelvis ett barn inte kan skada sig på grillen. 

Inga pooler på allmänna platser

När det är varmt ute sätter många upp pooler på ett flertal platser i bostadsområdet. Eftersom dessa pooler är placerade på Sollentunahems mark, blir det också vi som ansvarar för dem. Därför har vi bestämt att det inte får förekomma några pooler på allmänna ytor i bostadsområdena. Utöver att det kan förekomma olyckor och att det är stor vattenåtgång, kan inte platserna underhållas för t. ex. gräsklippning.

Studsmattor på mark

Det är ej tillåtet med studsmattor på Sollentunahems mark. Som fastighetsägare är Sollentunahem ansvarig för eventuella skador som kan uppstå vid lek. Därför är det endast tillåtet att placera studsmattor på egen uteplats och då under eget strikt ansvar för de som nyttjar studsmattan.

Paraboler

Tänk på att en egen parabolantenn inte får monteras på fasaden, utan bara invändigt på balkongen (innanför räcket så att antennen inte sticker fram). Eventuella skador på balkongen efter montering ska lagas av hyresgästen. Kontakta alltid Kundtjänst innan du sätter upp en parabolantenn  på balkongen.

Husdjur

Ett husdjur kan vara en kär familjemedlem och det brukar inte orsaka några problem om man tänker på följande:

  • Hundar och katter får inte springa lösa i bostadsområdet.
  • Plocka alltid upp avföringen efter din hund när du rastar den.
  • Lämna inte din hund utan tillsyn i lägenheten någon längre tid. Tänk på att en del hundar, utan att ägaren vet om det, ylar och skäller när de lämnas ensamma.
  • Många människor är rädda för hundar och uppskattar inte lösa hundar, hur snälla och skötsamma de än är. Det finns också människor som är allergiska och som inte vill att exempelvis katter försöker ta sig in i deras lägenheter.