Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Företagsledning

Sollentunahems ledningsgrupp

Anna Mellström, vd Frank Hagberg, CFO Lena Boman, t.f. förvaltningschef Maria Lindblom, kundcenterchef
Vd
Anna Mellström
E-post
CFO
Frank Hagberg
E-post
Förvaltningschef
Lena Boman (t.f.)
E-post
Kundcenterchef
Maria Lindblom
E-post
       

Per Wistedt, fastighetsutvecklingschef

Karin Aita, HR-ansvarig Ellenor Allwin, verksamhetsutvecklingsansvarig Maria Isacsson, kommunikationschef
Fastighets-
utvecklingschef 
Per Wistedt
E-post
HR-ansvarig
Karin Aita
E-post

Ansvarig för verk-samhetsutveckling
Ellenor Allwin
E-post
Kommunikationschef
Maria Isacsson
E-post

       
Lena Messing, vd-assistent      
Vd-assistent
Lena Messing
E-post