Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Betala hyran

Betalningsmetoder som ska underlätta för dig som hyresgäst

Betala hyran

Här hittar du olika betalningsalternativ för din faktura inom Sollentunahem och inom Sollentuna kommun.

Din faktura inom Sollentunahem

Du ser din hyresfaktura med betalningsinformation när du loggar in på Mina sidor. Hyra betalas till det bankgironummer som står på fakturan och du uppger ditt OCR-nummer vid betalning.

Som hyresgäst kan du välja att betala din hyra på det sätt som passar dig. Du kan betala med traditionell avi alternativt via e-post, e-faktura eller autogiro vilket gör miljön en stor tjänst. 

Betala via e-faktura

  • Du kan betala din faktura elektroniskt via din internetbank. Det enda du behöver göra är att logga in på din internetbank och ansöka om e-faktura. 
  • Efter du har anmält e-faktura, behöver du bara logga in på din internetbank och godkänna fakturan. Betalningen sköts sedan automatiskt. 

Betala via autogiro

Autogiro är en kostnadsfri service som innebär att din hyra automatiskt dras från ditt konto. Autogirot dras den sista vardagen varje månad. Väljer du att betala din faktura via autogiro får du i fortsättningen endast faktura per post om beloppet avviker mot föregående månads belopp. Viktigt! Täckning ska finns på angivet konto innan förfallodatumet.

  • Du anmäler dig för autogiro via din internetbank eller genom att fylla i blanketten Autogiroansökan.

Din faktura inom Sollentuna kommun

Du som är hyresgäst inom Sollentuna kommun kan välja att betala din hyra på det sätt som passar dig. Du kan betala med traditionell avi alternativt via e-post, e-faktura eller autogiro vilket gör miljön en stor tjänst. 

  • Du kan betala din faktura elektroniskt via din internetbank. Det enda du behöver göra är att logga in på din internetbank och ansöka om e-faktura hos Sollentuna kommun Bostadshyror.
  • Du kan betala din faktura via autogiro, ansök med denna blankett och återsänd till Sollentuna kommun Medgivandeblankett.pdf

Om hyran inte betalas i tid

Det är viktigt att du betalar din hyra i tid för att inte riskera att bli av med ditt hyreskontrakt. Hyran ska betalas i förskott och vara oss tillhanda sista vardagen varje månad. Du som bor inom Sollentuna kommuns äldreomsorg (SÄBO) betalar din hyra i efterskott med förfallodatum som står på din hyresfaktura. Om du inte betalar hyran i tid skickas ett inkassokrav från Svea Inkasso, med en inkassoavgift på 180 kronor. Har du fått ett inkassokrav och har frågor kring det, vänligen kontakta Svea Inkasso direkt på telefonnummer 08-735 90 00.

Årlig hyresförhandling 

Sollentunahem, som är ett allmännyttigt bostadsbolag som ägs av Sollentuna kommun, genomför varje år en förhandling om hyresnivån för det kommande året. Under hösten påbörjar vi förhandlingarna för nästkommande års hyresnivå.  

Förhandling enligt en överenskommen modell 

Hyresnivån kommer att förhandlas enligt den så kallade ”trepartsöverenskommelsen”, som är en gemensam överenskommelse mellan Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna Sverige som ingicks 2022 i syfte att tydliggöra de ekonomiska faktorer som ligger till grund för förhandlingen. Överenskommelsen bygger både på lokal kostnadsutveckling och allmän kostnadsutveckling. 

Information om den nya hyresnivån 

Vi kommer att informera våra hyresgäster om den beslutade hyresnivån för nästkommande år så snart förhandlingarna är klara, och den nya hyran kommer att framgå tydligt på hyresavierna. 

Så går det i hyresförhandlingen för 2024

Eftersom Sollentunahem och Hyresgästföreningen ännu inte har nått en överenskommelse i förhandlingen om hyresnivån för 2024, hänsköts ärendet den 19 december 2023 till Hyresmarknadskommittén som kommer att ge en rekommendation till hyresnivå. Även frågan om från och med när den nya hyresnivån ska börja gälla ingår som en del i förhandlingen.

Hyresmarknadskommittén är en partssammansatt tvistelösningsfunktion som utgörs av ledamöter från Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen.