Viktig information för dig som söker

Tänk på detta när du söker lägenhet!

Aktuella uppgifter i din intresseanmälan

Se till att uppgifterna i din intresseanmälan är aktuella, t.ex. inkomst, antal personer i hushållet och boendeform. Uppgifterna i intresseanmälan ingår i vår totala bedömning av att godkänna en hyresgäst. En riktlinje är att hyresnivån inte får utgöra mer än 40 procent av den sammanlagda bruttoinkomsten och att den sökande (och eventuellt medsökande) ska ha för avsikt att bo i lägenheten.

Uppsägning från nuvarande hyresvärd eller försäljning av bostadsrätt/hus

Du som i dag bor i en hyresrätt hos någon annan hyresvärd ska lämna in skriftliga boendereferenser. En kopia av uppsägningsbekräftelse ska lämnas in i samband med kontraktsskrivning. 

Äger du en bostadsrätt eller villa ska bekräftelse (t.ex. uppdragsavtal från mäklare) på att försäljning påbörjats, pågår eller avslutats lämnas in i samband med kontraktsförslag. 

Det är lättast om du själv laddar upp dokumenten på Mina sidor. Det går också bra att mejla dem till vår kundtjänst.

Parkeringsplats

Då det i vissa av våra områden är brist på parkeringar, kan man inte ta för givet att det finns lediga platser i samband med inflyttning. Informera dig om parkeringsläget innan du tackar ja till lägenheten.

Nollställning av köpoäng vid nytt kontrakt

I samband med kontraktsförslag nollställs dina poäng. Ny kötid gäller från kontraktsdatum.

Ångrar du dig i samband med kontraktsförslag återställs dina poäng men intresseanmälan spärras i 12 månader. Om du inte lämnar intyg eller hör av dig spärras intresseanmälan i sex månader.

Har du fått erbjudande om förråd eller parkeringsplats måste du registrera en ny intresseanmälan om du vill ställa dig i kö på nytt.

Riktlinjer om trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter, har vi riktlinjer mot trångboddhet. Den generella rekommendationen från Boverket om hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är:

  • 1 rum och kök max 3 personer
  • 2 rum och kök max 4 personer
  • 3 rum och kök max 6 personer
  • 4 rum och kök max 8 personer
  • 5 rum och kök max 10 personer