Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Viktigt för dig som söker

Du kan anmäla dig till högst tre lägenheter varje vecka.

På Mina sidor kan du se status på dina intresseanmälningar och om du har fått något erbjudande om lägenhet. Tacka ja eller nej till dina erbjudanden och uppdatera dina personuppgifter och önskemål. Det är viktigt att uppgifterna i din profil stämmer när du gör en intresseanmälan.

Kom ihåg det datum som du senast måste uppdatera dina köpoäng. 

Aktuella uppgifter i din intresseanmälan

 • Inkomstuppgifter - En riktlinje är att hyresnivån inte får utgöra mer än 40 procent av den sammanlagda bruttoinkomsten (inklusive pension, stöd och ersättningar). Om din lön innan skatt är 25 000 kr per månad får din hyra inte överstiga 10 000 kr (40% av 25 000 kr).
 • Antal personer i hushållet och boendeform.
 • Uppdatera e-postadress för att inte gå miste om utskick från oss, t.ex. erbjudandebrev, förslag på kontrakt, påminnelse om uppdatering och inloggning. 

Förbered alla intyg

När du tackar ja till ett lägenhetserbjudande behöver du förbereda följande intyg som behövs för att kunna godkänna dig som hyresgäst.

Ladda upp dina dokument inom 4 dagar på Mina sidor, för att behålla ditt erbjudande

 • Skriftliga referenser från din nuvarande eller senaste hyresvärd.
 • En kopia av uppsägningsbekräftelse ska lämnas in i samband med kontraktsskrivning.
 • Äger du ditt boende behöver du lämna in uppdragsavtal från mäklare eller köpeavtal. Fastigheten ska vara såld inom sex månader. 
 • Bor du i andrahand eller som inneboende måste du lämna kopia på andrahandsavtal eller på hyresavtal/hyresavi för den du bor hos.
 • Intyg om inkomst beroende på sysselsättning:

  - arbete (arbetsgivarintyg och de tre senaste lönespecifikationerna)
  - pension (till exempel beslut från pensionsmyndigheterna) 
  - A-kassa med minst sex månader kvar
  - egen företagare (verksam i minst 18 månader, kunna visa upp senaste deklaration och resultat/balansräkning)
  - försörjningsstöd från Sollentuna kommun
  - studiemedel från CSN
 • Sollentunahem tar kreditupplysning på samtliga blivande hyresgäster.

Svara på erbjudanden 

Din intresseanmälan spärras i sex månader om du vid tre tillfällen inom sex månader inte har svarat på dina erbjudanden eller tackat nej.

Parkeringsplats

Då det i vissa av våra områden är brist på parkeringar, kan man inte ta för givet att det finns lediga platser i samband med inflyttning. Informera dig om parkeringsläget innan du tackar ja till lägenheten.

Köpoäng vid nytt kontrakt

När du får ett kontraktsförslag nollställs dina poäng. Ny kötid gäller från kontraktsdatum. Om du ångrar dig efter att du har fått ett kontraktsförslag eller missat att lämna in intyg eller svara, kommer du inte kunna söka någon ny lägenhet under de kommande 12 månaderna. Men du får tillbaka dina köpoäng. 

Kontrollera att du fortfarande är registrerad i kö hos oss! Om det har gått mer än 25 dagar sedan du fick kontraktsförslaget raderas du från vår kö och då får du registrera dig på nytt i vår kö.

Riktlinjer om trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter, har vi riktlinjer mot trångboddhet. Den generella rekommendationen från Boverket om hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är:

 • 1 rum och kök max 3 personer
 • 2 rum och kök max 4 personer
 • 3 rum och kök max 6 personer
 • 4 rum och kök max 8 personer
 • 5 rum och kök max 10 personer