Till huvudnavigation Till sidonavigation Till innehållet Till mina sidor

Viktigt för dig som söker

Tänk på att du som bor i hyreslägenhet har tre månaders uppsägningstid om inget annat är avtalat. Gäller även för dig som bor inom Sollentunahem.

För att behålla dina köpoäng måste du logga in på Mina sidor minst var 24:e månad.

På Mina sidor kan du:

 • Se dina intresseanmälningar och om du har fått något erbjudande om lägenhet. Du kan anmäla dig till högst tre lägenheter varje vecka. 
 • Tacka ja eller nej till dina erbjudanden. 
 • Uppdatera dina personuppgifter, inkomstuppgifter och antal personer i hushållet. Det är viktigt att uppgifterna i din profil är aktuella när du gör en intresseanmälan. 

Vid erbjudande om visning av lägenhet

Du som får erbjudande om visning av lägenhet behöver förbereda dina intyg (se nedan) och kan ladda upp dessa på Mina sidor.  

Vid erbjudande av kontrakt för lägenhet

Se till att dina intyg är uppladdade inom 2 dagar på Mina sidor för att behålla ditt erbjudande. 

 • Intyg om inkomst beroende på sysselsättning. En riktlinje är att hyresnivån inte får utgöra mer än 40 procent av den sammanlagda bruttoinkomsten (inklusive pension, stöd och ersättningar). Om din lön innan skatt är 25 000 kr per månad får din hyra inte överstiga 10 000 kr (40% av 25 000 kr).

  Ladda upp intyg som är aktuella för dig av följande:

  - arbete (arbetsgivarintyg och de tre senaste lönespecifikationerna) 
  - pension (till exempel beslut från pensionsmyndigheterna) 
  - a-kassa med minst sex månader kvar
  - egen företagare (verksam i minst 6 månader, 4 senaste lönespecifikationer, kunna visa upp senaste deklaration och resultat/balansräkning)
  - försörjningsstöd från Sollentuna kommun
  - studiemedel från CSN
 • Skriftliga referenser från din nuvarande eller senaste hyresvärd/bostadsrättförening. 
 • Om du äger ditt boende eller del av en bostadsrätt/villa/radhus behöver du lämna in uppdragsavtal från mäklare eller köpeavtal. Fastigheten ska vara såld inom sex månader. 
 • Bor du i andrahand måste du lämna kopia på andrahandsavtal som är godkänt av hyresvärd, ej privat person.
 • Bor du inneboende måste du lämna kopia på en aktuell hyresavi för den du bor hos.
 • Sollentunahem tar kreditupplysning på samtliga blivande hyresgäster.
 • Blir du godkänd som hyresgäst och har ett pågående hyresavtal behöver du ladda upp en kopia av uppsägningsbekräftelse. 


Spärr

 • sex månader: om du som sökande vid tre tillfällen inom en sex månadersperiod inte har svarat på dina erbjudanden eller tackat nej.
 • tolv månader: om du som sökande fått en lägenhet och ångrar dig mellan tilldelning och kontraktstecknande, spärras du i tolv månader från att anmäla intresse på nya lediga lägenheter.
 • 36 månader (3 år) samt förlorad köpoäng: om du lämnat oriktiga uppgifter, misskött din relation till Sollentunahem eller uppvisat olämpligt uppträdande vid upprepade tillfällen.

  Läs mer om spärr i Uthyrningspolicy


Parkeringsplats

I vissa av våra områden är det brist på parkeringar. Informera dig om parkeringsläget innan du tackar ja till lägenheten.

Köpoäng vid nytt kontrakt

När du får ett hyreskontrakt nollställs dina poäng. Ny kötid gäller från kontraktsdatum. 

Riktlinjer om trångboddhet

För att förhindra osunda boendeförhållanden i våra fastigheter, har vi riktlinjer mot trångboddhet. Den generella rekommendationen från Boverket om hur många som lämpligen får bo i en lägenhet är:

 • 1 rum och kök max 3 personer
 • 2 rum och kök max 4 personer
 • 3 rum och kök max 6 personer
 • 4 rum och kök max 8 personer
 • 5 rum och kök max 10 personer